28 februari 2023

Kamervragen over het Limburgs

Schriftelijke vragen van de leden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Den Haag schiet tekort voor het Limburgs’ (1limburg, 27 februari 2023).

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Den Haag schiet tekort voor het Limburgs’?
  2. Onderschrijft u de conclusie van het Comité van Experts van de Raad van Europa, dat de Nederlandse overheid te weinig oog heeft voor het Limburgse dialect? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe beoordeelt u de oproep van taalorganisatie De Limbörgse Academie, dat Nederland taalrechten voor het Limburgs wettelijk moet vastleggen en Limburgs in het onderwijs op alle niveaus, ook universitair, én in de media mogelijk maken?
  4. Op welke wijze geeft de Rijksoverheid vorm aan het permanent overleg met Limburgssprekenden over de bescherming van de taal?
  5. Kan het taalbeleid van de provincie Fryslân een voorbeeld zijn voor de provincie Limburg? Op welke punten wel? Op welke punten niet?
  6. Bent u bereid in overleg met het provinciebestuur van Limburg de nodige stappen te zetten om de Limburgse taalschatten te koesteren? 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.