25 mei 2023

Regionale plannen voor Groene en Digitale Banen

Donderdag 25 mei debateerde Mustafa Amhaouch in de Tweede Kamer over het actieplan Groene en Digitale Banen. De eerste reacties vanuit de sector op het actieplan en de samenwerking met het kabinet zijn positief, maar er moeten nu ook snel stappen worden gezet. Aangezien het kabinet zegt dat er geen quick fixes zijn, mogen er ook geen taboes zijn wat het CDA betreft. Daarvoor is de noodzaak te groot. 

Om de groene en digitale banen in te vullen, zijn veel goed opgeleide mensen nodig. Middelbare scholieren moeten daarom vaker en sneller kennismaken met de bedrijven waar zij in de toekomst kunnen gaan werken. Ook moet het interessanter worden voor shcolieren om te kiezen voor een technische of groene vervolgopleiding. Dat betekent ook dat er genoeg docenten moeten zijn, terwijl er al een tekort is. Hybride docenten (half docent, half bedrijfsleven) zijn een belangrijk deel van de oplossing. Daarom heeft Mustafa gevraagd om concrete doelstellingen per regio op te stellen. Anders ontstaan er te grote verschillen tussen de regio's. 

Niet alleen scholieren kunnen worden opgeleid voor groene en digitale banen, ook aandacht voor zij-instromers is belangrijk. Er lopen al succesvolle projecten voor extra instroom in bijvoorbeeld de ICT, maar die passen niet altijd binnen de bestaande hokjes. De minister moet dit soort projecten helpen om uit te breiden door heel Nederland en vergelijkbare pilots mogelijk maken.

Alleen maar meer personeel is niet de oplossing. Door te innoveren kunnen bedrijven de arbeidsproductiviteit van het personeel laten groeien. Er zijn zoveel regelingen en loketten om werknemers en werkgevers daarbij te ondersteunen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Mustafa pleit daarom voor één leerloket waar werknemers, werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen met vragen over scholing, ontwikkeling en begeleiding naar nieuw werk.

De bedrijven waar het om gaat zitten in alle regio's van Nederland. Daar zitten ook de kennis en goede ideeën. Het Mustafa wil daarom de regio's uitdagen om met concrete plannen te komen om genoeg personeel op te leiden. Als bedrijven bereid zijn te investeren in de harde doelstellingen, moet ook het Rijk een financiële bijdrage leveren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.