19 april 2023

Richt de MKB Bank op in het publiek belang

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen al jaren moeilijk toegang tot financiering. Terwijl die essentieel is om te innoveren, om te groeien en om transities door te maken. Daardoor dreigen deze bedrijven achter de feiten aan te lopen en op lange en korte termijn af te haken. Om dat te voorkomen moet er wat CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch betreft een MKB Bank in het publieke belang worden opgericht. Een jaar geleden gaf Amhaouch het kabinet de opdracht een MKB bank te onderzoeken. Nu de uitkomsten er zijn is het tijd hem vorm te geven. 

Om te werken, moet de MKB Bank voldoen aan aan zeven voorwaarden. Die heeft Mustafa in een pamflet opgesteld en overhandigd aan de minister van economische zaken. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.