Schriftelijke vragen van de leden Kuik, Krul en Boswijk (allen CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Defensie over de beveiliging van luchthaven Schiphol.

  1. Wat is uw reactie op de onthullingen door Vrije Vogels Media over lekken in de beveiliging van luchthaven Schiphol? (1)
  2. Hebt u een beeld van de omvang van de beveiligingsproblemen zoals deze zijn geconstateerd?
  3. Hebt u in beeld bij welke onderdelen van Schiphol bedrijfskleding, toegangspassen en portofoons van oud-medewerkers in handen (kunnen) zijn van onbevoegden? 
  4. Vindt u net als het CDA dat zowel aan de 'voorkant' van Schiphol, aan de reizigerskant, als aan de 'achterkant', de medewerkerskant, de beveiliging op orde moet zijn?
  5. Waar is de regie belegd om de veiligheid aan de achterkant van het reilen en zeilen op Schiphol goed te borgen?
  6. Bent u het met het CDA eens dat inconsequent beleid t.a.v. het inleveren van bedrijfskleding, toegangspassen en portofoons bij beëindiging van het dienstverband zorgt voor onaanvaardbare veiligheidsrisico’s en voor risico's op ondermijning?
  7. Hoe kan het dat met de grote aandacht die er is voor de aanpak van ondermijning op essentiële knooppunten, basiszaken als het inleveren van toegangspassen en het deactiveren van oude toegangspassen niet op orde is ?
  8. Wat zijn de consequenties voor de onderdelen van een luchthaven, zoals afdelingen en bedrijven, die deze basiszaken niet op orde hebben?
  9. Welke stappen zijn er sinds de berichtgeving van Vrije Vogels Media gezet om de beveiliging door te lichten en lekken te dichten?

(1) https://www.youtube.com/watch?v=UUHcauVnAEA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.