Schriftelijke vragen van het lid Kuik (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over drugsgebruik in gevangenissen.

 1. Bent u bekend met het bericht 'Gedetineerden Ter Apel roken massaal 'drugspapier', mogelijk met fatale afloop' (1) en het bericht 'Drugsgebruik in gevangenissen zorgelijk' (2)?
 2. Wat is uw reactie op de vermoedens van een groot deel van het gevangenispersoneel in Ter Apel dat een groep gedetineerden dagelijks de synthetische drug Spice gebruikt?
 3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat moet worden bevorderd dat gevangenissen zelf aan de bel kunnen trekken om onderzoek te laten verrichten naar drugsgebruik onder gedetineerden, met als voorbeeld het Trimbos-onderzoek in opdracht van de gevangenis in Ter Apel?
 4. Welke gezondheidsrisico’s als gevolg van het gebruik van Spice zijn bekend en op welke manier is de drug aantoonbaar in het lichaam bij onderzoeken naar het gebruik ervan?
 5. Welke aanwijzingen hebt u voor de bevestiging dan wel ontkenning van het vermoeden van het personeel van de gevangenis dat het gebruik van Spice tot dodelijke slachtoffers heeft geleid?
 6. Volgt er een sanctie voor het binnensmokkelen van drugs zoals Spice en zo ja, hoe vaak is dat het afgelopen jaar gebeurd?
 7. In hoeverre krijgen gedetineerden die aan deze en/of andere drugs verslaafd zijn, hulp van verslavingszorg?
 8. Deelt u de mening van de CDA-fractie dat het problematisch is dat zelfs in gevangenissen drugsgebruik veelvuldig voorkomt en bent u het met de CDA-fractie eens dat hiervoor een passende straf zou moeten gelden voor in ieder geval de persoon die helpt bij het smokkelen?
 9. Vindt u net als de CDA-fractie dat een passende straf zou moeten gelden wanneer een gedetineerde wordt betrapt op het gebruik en bezit van drugs, maar dat als een gedetineerde om hulp vraagt juist hulp moet worden geboden?
 10. Is het smokkelen van de drug Spice specifiek een probleem in de gevangenis in ter Apel of is het een breder probleem? 
 11. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat Spice, en ook andere drugs, niet massaal worden binnengesmokkeld en gebruikt in detentie?
 12. Kunt u een reactie geven op de constatering van het Trimbos-instituut dat het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen in gevangenissen in Nederland een groeiend probleem lijkt te zijn?
 13. Welke ontwikkelingen in buitenlandse gevangenissen kunnen volgens u een goed voorbeeld zijn voor het aanpakken van drugsgebruik in Nederlandse gevangenissen en welke acties onderneemt u om deze lessen te implementeren?
 14. Wat is uw reactie op het advies van de onderzoekers van het Trimbos-instituut om up-to-date en neutraal informatiemateriaal over de effecten en gezondheidsrisico’s van drugs beschikbaar te stellen aan zowel medewerkers als gedetineerden?
 15. Neemt u het advies van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) over om onderzoek en monitoring te stimuleren naar drugsgebruik en gezondheidsincidenten in gevangenissen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze bent u van plan dit advies over te nemen?
 16. Bent u bereid om overlijdens onder gedetineerden vaker te laten onderzoeken op middelengebruik, om een duidelijk beeld te krijgen van het eventuele drugsgebruik in de gevangenis met een fatale afloop?

(1) https://dvhn.nl/groningen/Onderzoek-gedetineerden-Ter-Apel-roken-massaal-drugspapier-mogelijk-met-fatale-afloop-28407278.html
(2) https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/drugsgebruik-in-gevangenissen-zorgelijk/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.