Vragen van de leden Slootweg en Kuik (beiden CDA) aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'WhatsApp en Signal dreigen VK te verlaten vanwege breken encryptie' van AG Connect (3 mei 2023). 

  1. Bent u bekend met het bericht 'WhatsApp en Signal dreigen VK te verlaten vanwege breken encryptie'? (1)
  2. Wat regelt het wetsvoorstel Online Safety Bill in het Verenigd Koninkrijk precies?
  3. Hoe beoordeelt u dit wetsvoorstel?
  4. Ziet u het nut van de mogelijkheid om chat-apps te kunnen scannen op materiaal van kindermisbruik om makers en verspreiders daarvan te kunnen opsporen, vervolgen en te bestraffen?
  5. Wat vindt het kabinet ervan dat encryptie wordt gebruikt om materiaal van kindermisbruik te kunnen delen en te verspreiden?
  6. Deelt u de mening dat de mogelijkheid om berichtendiensten te kunnen scannen op materiaal van kindermisbruik zwaarder moet wegen dan het recht van aanbieders om volledige encryptie aan te bieden aan gebruikers?
  7. Zo ja, is het kabinet voornemens het Britse voorbeeld te volgen en te komen met een Nederlandse versie van de Online Safety Bill?
  8. Bent u het eens met de bewering van Ciaran Martin, de voormalige baas van het Britse Cyber Security Centre tegen Politico dat "Client-side scanning lijkt, ondanks de claims van tegenstanders, wel een bepaald niveau van toegang te omvatten, een soort mogelijkheid om te sorteren en te scannen.", waardoor opsporings- en veiligheidsdiensten wel degelijk het delen en verspreiden van online kindermisbruik kunnen aanpakken?
  9. Is het kabinet van mening dat de mogelijkheid om berichtendiensten te scannen op materiaal van kindermisbruik zwaarder moet wegen dan een dreigend vertrek van WhatsApp en Signal uit Nederland, wanneer blijkt dat het breken van encryptie een effectieve manier is om online kindermisbruik tegen te gaan?

(1) 'WhatsApp en Signal dreigen VK te verlaten vanwege breken encryptie', AG Connecten, 3 mei 2023, via https://www.agconnect.nl/artikel/whatsapp-en-signal-dreigen-vk-te-verlaten-vanwege-breken-encryptie
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.