CDA-woordvoerder Anne Kuik heeft tijdens het vragenuurtje op dinsdagmiddag aandacht gevraagd voor de wildgroei aan creatieve mbo-studies die onvoldoende kansen op werk bieden. Hoewel de kansen op het vinden van een baan vrijwel nihil zijn, is het aantal studenten dat deze studies volgt flink gestegen. Bij de opleiding voor artiest steeg het zelfs van 400 naar 3000 studenten. Het aantal instellingen dat deze opleiding aanbiedt, is van acht naar twintig gegaan, terwijl de arbeidsmarkt deze stijging niet rechtvaardigt. Kuik: “We willen toch geen jongeren opleiden voor banen die er niet zijn?”

Snel duidelijkheid voor nieuwe lichting
Aanleiding voor de vragen was een rapport waarin de doelmatigheid van mbo-studies is onderzocht. Het advies van de commissie is om een aantal specifieke mbo-opleidingen op te heffen, omdat ze nauwelijks kans op werk bieden. Maar Kuik betwijfelt of mbo-opleidingen zelf tot opheffing over zullen gaan. “En wanneer grijpt de minister in, als zou blijken dat mbo's zelf niks doen?” Het CDA vindt dat er snel duidelijkheid voor de huidige en de nieuwe lichting studenten moet komen.

Goede voorlichting
Ook moet er veel duidelijker voorlichting worden gegeven aan studenten over het arbeidsmarktperspectief van de gekozen studie. “Uiteraard is het van belang dat jongeren zich met passie kunnen ontwikkelen, maar een opleiding is niet een leuke hobby. Het gaat om opleiden voor een beroep.” De instellingen zelf hebben ook een zorgplicht, om te zorgen dat een opleiding niet te sterk groeit.
 
Aantallen moeten omlaag
Bij zijn beantwoording gaf minister Slob aan dat het rapport allereerst een duidelijke opdracht aan de mbo-scholen is, via de MBO Raad, om er een eerste reactie op te geven. Die reactie moet wat hem betreft ook snel gaan komen. Dat geldt vooral voor de opleidingen Mediavormgeving en Mode/maattechniek. Het blijkt dat daar een te grote instroom is. Die studentenaantallen zullen omlaag moeten, aldus de minister.

Uiterlijk 1 juni zal minister van Onderwijs van Engelshoven nog een uitgebreide beleidsreactie op dit rapport naar de Kamer sturen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.