In de Nederlandse infrastructuur spelen digitale technieken een steeds grotere rol. Het planbureau voor de Leefomgeving heeft hierover een rapport geschreven, en de voor- en nadelen in kaart gebracht. Het platleggen van onze elektriciteitsvoorziening bijvoorbeeld door hackers, of door buitenlandse mogendheden, kan vérstrekkende gevolgen hebben. Over dit soort risico’s werd deze week gedebatteerd met minister Kamp.
 
CDA woordvoerder Hanke Bruins Slot vroeg tijdens het debat o.a. aandacht voor het gevaar van de tweedeling in de samenleving, als gevolg van de digitalisering op veel terreinen. Een tweedeling met aan de ene kant hoger opgeleide mensen en aan de andere kant lager opgeleiden, ouderen en bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking. Maar ook een tweedeling in regio’s met en zonder breedbandinternet.

Minister Kamp was het met Bruins Slot eens dat hier een belangrijke opgave ligt voor de overheid, om die tweedeling te voorkomen. Niemand mag door de digitalisering de toegang tot noodzakelijke voorzieningen worden ontzegd. Dat betekent dat er altijd een niet-digitaal alternatief beschikbaar moet zijn. Of dat het digitale middel zo ontworpen is dat het echt voor iedereen toegankelijk is, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau.
 
Bruins Slot ging ook in op juridische en ethische dilemma’s die in het rapport worden aangestipt. “Een zelfrijdende auto bestaat inmiddels gewoon. Die moet afwegingen maken op het moment dat hij op het punt staat om tegen iemand aan te botsen: wie ga ik beschermen, degenen die in de auto zitten of degenen die ik aanrijd? Daarbij wordt in de software een ethische afweging gemaakt, want waar laat je de schade het grootst zijn? Hoe gaat de overheid met zulke dilemma’s om?” Het leek minister Kamp nuttig om eens te kijken wat er op dit gebied allemaal speelt en wat we daar mee moeten. Maar hij wist nog niet te zeggen wie daar het initiatief voor moet nemen en hoe de overheid dat vorm moet geven.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.