Het CDA is geen voorstander van referenda. Bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel over invoering van een correctief bindend referendum heeft CDA woordvoerder Hanke Bruins Slot deze week dan ook opnieuw onderstreept dat het CDA hier niet voor zal stemmen.

Bruins Slot: “Bij referenda kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen zonder dat degenen die beslissen daarover achteraf verantwoording kunnen afleggen. De kiezer kan geen verantwoording afleggen, de gekozen Kamerleden wel. Ook is het risico groot dat er met een ja-of-nee- of met een voor-of-tegenvraagstelling een simplificatie ontstaat. Die doet vaak geen recht aan de verschillende onderdelen van een wetsvoorstel of aan de ingewikkeldheid van de werkelijkheid. Ook blijft de vraag bestaan waar de kiezer zich nou precies voor of tegen heeft uitgesproken.”

Bij de meeste onderwerpen die in de Kamer aan de orde komen, vragen Kamerleden input van betrokkenen, van maatschappelijke groeperingen, gaan ze bij mensen langs. Daarna vindt er een uitgebreide behandeling plaats in de Tweede Kamer en weer daarna in de Eerste Kamer, waarbij de verschillende opvattingen over een wetsvoorstel worden besproken. Bruins Slot: “De Kamerleden in de Eerste en Tweede Kamer hebben de taak om een zorgvuldige belangenafweging te maken over een wetsvoorstel.  Mocht een wetsvoorstel daarna niet werken — en we zien het regelmatig dat de effecten van een wetsvoorstel in de praktijk niet voldoen aan datgene wat we met elkaar probeerden te bereiken — dan wordt hierover weer verantwoording afgelegd in de Tweede en Eerste Kamer.”

Tijdens het debat werd echter al duidelijk dat het voorstel op nog maar weinig steun kan rekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.