CDA leider Sybrand Buma roept ‘klimaatgelovers’ op links en de sceptici op rechts op om niet alleen ‘nee’ te roepen of voorwaarden te stellen, maar om samen te komen tot een klimaatakkoord dat haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is voor iedereen. Alleen zo kunnen we de klimaatverandering bestrijden en de doelen van Parijs halen.

Deze oproep deed Buma tijdens het klimaatdebat in de Tweede Kamer. Het debat over klimaat is gepolariseerd waardoor we tot stilstand komen, stelde Buma. Terwijl mensen snakken naar duidelijkheid over wat de veranderingen voor hun portemonnee zullen betekenen.

“Veel mensen voelen zich moreel verantwoordelijk en willen de wereld op een nette manier doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Maar tegelijk hebben ze veel andere dagelijkse zorgen,” aldus Buma.

Veel mensen zijn ongerust door de geluiden die ze horen vanuit de klimaattafels. In plaats van te kijken wat in de praktijk haalbaar en betaalbaar is, is te veel gestuurd op modellen, cijfers en papieren doelen.

In het regeerakkoord is afgesproken om Europees samen te werken en op te trekken met een kopgroep van buurlanden. Ons uitgangspunt is 49 % CO2 reductie, de wens is 55 % - het hoogste doel in Europa -, maar als we alleen komen te staan kan de realiteit daarvan afwijken. 

Buma: “Nu rekenen de planbureaus de plannen van de klimaattafels door. Als die doorrekening klaar is gaan we goed kijken welke maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Dan sluiten we een akkoord dat draagvlak heeft, uitvoerbaar is en ambitieus de klimaatverandering tegen gaat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.