De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de toekomst van Economische en Monetaire Unie ademen te veel de sfeer van pleisters plakken in plaats van het voorkomen van problemen. Dat heeft Sybrand Buma gezegd tijdens het plenaire debat in voorbereiding op de Europese top van 15 december.

De voorstellen van de Europese Commissie gaan onder meer over een oprichting van een Europees Monetair Fonds met zware bevoegdheden om crises te bezweren en de aanstelling van een Europese minister van Financiën. Voor Buma gaat een deel van de voorstellen te ver. “Europese lidstaten moeten eerst zelf hun economie, overheidsfinanciën en bankensector op orde brengen. Zelfs in deze tijd van hoogconjunctuur hebben veel Europese landen nog grote tekorten en hoge schulden.

Buma wil “meer garanties aan de preventieve kant, voor we afspraken maken over de reparaties achteraf. Nederland moet daarbij altijd zeggenschap blijven houden over het eigen geld”. Een transferunie waarbij de economisch sterkere landen structureel als vangnet voor de zwakkere landen moeten optreden, is volgens het CDA de verkeerde weg en ook in strijd met het regeerakkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.