Vandaag heeft Sybrand Buma het manifest Grootouders voor klimaat in ontvangst genomen. Het CDA staat klaar om mét Marjan Minnesma, met de Grootouders de ouders en de kleinkinderen en vooral met alle Nederlanders te bouwen aan een nieuw toekomstig duurzaam energiebeleid. Want als je het je kinderen niet meer kunt uitleggen is het tijd voor verandering. 

Buma: ’Vandaag gaat het om grootouders die iets willen kunnen uitleggen aan hun kleinkinderen. We zien dat de klimaatverandering ons bedreigt. Het is het gevaar dat je niet ziet, tot het te laat is. Ik herken en ik erken de urgentie van het manifest. Wat we daar bij in het oog moeten houden, is mijn visie over hoe we klimaatbeleid op papier om kunnen zetten in klimaatbeleid in de praktijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat windmolens de omgeving ten goede moeten komen, dat geldt ook voor zonnepanelen.’ 

Het Nederlandse energieakkoord loopt deels tot 2020. Dat betekent dat het volgende akkoord in de nieuwe kabinetsperiode moet worden opgezet. Laat een nieuw kabinet dat tot doel stellen. Want ondanks die 40 organisaties hebben de Nederlanders totaal niet het gevoel dat het van hun is. Dat moet anders. Het CDA wil dat een nieuw akkoord niet alleen de lasten, maar ook de lusten bij de gewone Nederlanders brengt. Als CDA omarmen wij het klimaatverdrag van Parijs.  Wij willen dat alle gebouwen in 2035 energieneutraal zijn en er moet een nieuwe investeringsbank opgericht  worden die dit moet faciliteren en investeringen in duurzaamheid voor iedereen toegankelijk maakt. Kortom, hier staat het CDA voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.