Vanavond sprak Sybrand Buma op het symposium ‘’Politiek van de middenklasse’’, dat werd georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA. Fractievoorzitter Buma staat in zijn speech stil bij de zorgen van de middenklasse in de samenleving. De onzekerheden van de middenklasse worden op het eerste gezicht vaak gezien als een louter  financieel vraagstuk, maar behelzen volgens Buma meer dan economische voor of tegenspoed. Buma: ‘’Want als de onzekerheid uitsluitend economisch was, zou de teloorgang van de middenklasse van voorbijgaande aard moeten zijn nu het ons economisch beter gaat. Doe er een onsje koopkracht bij, en het probleem verdwijnt. Integendeel.’’

Buma kijkt in zijn speech verder dan de economische onzekerheid van de middenklasse en wijst naar individualisering als de boosdoener van het verlies van sociale samenhang in de samenleving. Wie niet kijkt naar de morele component van de onzekerheden die spelen, strooit zichzelf zand in de ogen. ‘’Als we geen oog hebben voor hun zorgen, ze niet serieus nemen, dan moeten politici niet verbaasd zijn dat ze het vertrouwen van de middenklasse verliezen.’’ aldus Sybrand Buma.

Het verliezen van vertrouwen in een betere toekomst vormt op dit moment een bedreiging voor de legitimiteit van onze democratie. Buma stelt dat veel politici bezig zijn met het omvormen van maatschappelijke problemen naar economische vraagstukken. Maar ondanks de economische groei, zien we dat het terugwinnen van vertrouwen uitblijft. Voor vertrouwen in de toekomst is meer nodig dan economische welvaart. Buma: ‘’Democratie is niet een verdienmodel dat bedoeld is om rijk te worden. Democratie is een middel om een goede samenleving te ordenen. Voor als het economisch mee zit, maar ook als het tegen zit.’’

In een tijd die razendsnel verandert -met grote uitdagingen als klimaat, migratie en terrorisme- is een gemeenschappelijk huis een plek om onzekerheden het hoofd te bieden. Een huis met gedeelde waarden, gedeelde instituties en een gedeelde opvatting over democratie. Om de onzekerheden van de middenklasse van een zorgvuldig antwoord te voorzien, dienen we ons gemeenschappelijk huis weer op te bouwen om zo onze samenleving te versterken. Buma sluit af:’’ De opgave waar wij voor staan is groot. Oplossingen zijn niet gemakkelijk. En zeker niet in termen van geld te vatten. Het gaat om het bouwen van een goede samenleving.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.