CDA Vrouwen zet zich in voor de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen

Draagt bij aan het politieke debat

Ten eerste nemen we deel aan het politieke debat. Daarvoor zoeken we contact met Kamerleden, bewindslieden en andere politici binnen Nederland en de EU. We monitoren of er zaken zijn die vrouwen aangaan en of we ons daarmee moeten bemoeien. Altijd vanuit een christendemocratisch perspectief. Zo hebben we ons vorig jaar ingespannen voor de motie die het CDA samen met D66 heeft ingediend over het (vrouwen)quotum. De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen. We hebben ook overleg met vrouwenverenigingen van andere politieke partijen. Met die vrouwen gaan we op bezoek bij ministers en staatssecretarissen en spreken we – partijoverstijgend – over zaken die vrouwen aangaan, bijvoorbeeld gelijke beloning of de verdeling van arbeid en zorg.
We leveren ook input voor het verkiezingsprogramma. Daar heeft de programmacie nagenoeg alle punten van overgenomen.

Vrouwen enthousiasmeren en begeleiden

De tweede manier, naast de politieke inhoud, is dat we vrouwen in de politiek enthousiasmeren en begeleiden – zowel vrouwen die de stap overwegen als vrouwen die al actief zijn. Veel (lokale) politici haken af vanwege de drukte of de harde wereld. Door te coachen en te mentoren willen we de vrouwen behouden. Politiek is immers te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Als voorzitter van het CDAV zit ik dan ook in de CDA Verenigingsraad.

Netwerken

Tot slot is het CDAV een verenigingnetwerk- en ontmoetingsplek waar vrouwen elkaar kunnen opzoeken en met elkaar kunnen spreken over zaken die hun aangaan. Ook mannen zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Ik geloof in het samen. Je hebt zowel mannen als vrouwen nodig om draagvlak te creëren, en om de toegevoegde waarde van vrouwen te laten zien. Binnen het CDAV zijn helaas niet veel mannen actief, maar daaromheen is er zeker een groot aantal mannen die de gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw ontzettend belangrijk vinden én zich daarvoor inzetten. Het is leuker en beter, blijkt uit onderzoek, om met een divers gezelschap beleid te maken. De wereld is immers divers. We hebben dan ook een goede samenwerking met de netwerken Diversiteit en Pride.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.