CDA Vrouwen zet zich in voor de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Dit doen wij bijvoorbeeld door input te leveren aan de programmacommissie voor de verkiezingen.

Wij onderhouden nauwe banden met andere politieke vrouwenorganisaties. Op landelijk niveau nemen we deel aan het Politiek Vrouwen Overleg en op internationaal/Europees niveau maken we deel uit van EPP Women. CDA Vrouwen levert ook een bijdrage door vrouwen te steunen bij hun politieke ambities en persoonlijke/politieke ontwikkeling.

Draagt bij aan het politieke debat

We dragen bij aan het politieke debat. We staan in contact met Kamerleden, bewindslieden en andere politici binnen Nederland en de EU. We monitoren welke zaken vrouwen aangaan, en hoe we daar vanuit christendemocratisch perspectief een bijdrage aan kunnen leveren.

We hebben ook overleg met vrouwenverenigingen van andere politieke partijen. Met die vrouwen gaan we op bezoek bij ministers en staatssecretarissen en spreken we – partijoverstijgend – over zaken die vrouwen aangaan, bijvoorbeeld gelijke beloning of de verdeling van arbeid en zorg.

We leveren ook input voor de partijprogramma's voor de verkiezingen.

Begeleiden en enthousiasmeren

Daarnaast enthousiasmeren en begeleiden we vrouwen in de politiek. Zowel vrouwen die overwegen om de stap naar de politiek te maken, maar ook vrouwen die al politiek actief zijn.

Veel vrouwen laten zich afschrikken vanwege de drukte of het imago van een (ver)harde wereld. Door coaching en mentorschap willen we deze talentvolle vrouwen in de politiek behouden. Politiek is immers te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.

Daarom heeft CDA Vrouwen bijvoorbeeld ook een stem in de CDA Verenigingsraad.

Netwerken en ontmoeten

Tot slot is het CDAV een verenigingnetwerk waar vrouwen met elkaar spreken over zaken die hun aangaan. Ook mannen zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Je hebt immers zowel mannen als vrouwen nodig om draagvlak te creëren.

Binnen CDAV zijn helaas niet veel mannen actief, maar daaromheen is er zeker een groot aantal mannen die de gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw ontzettend belangrijk vinden en zich daarvoor inzetten. Het is leuker en beter, blijkt uit onderzoek, om met een divers gezelschap beleid te maken. De wereld is immers divers..

Nieuws

Agenda

Er konden geen recente agenda items worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.