Meest gekozen

Veiligheid

Terrorisme, georganiseerde misdaad en alledaagse vormen van overlast en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Daarom wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in politie, justitie en de rechterlijke macht. 

Het CDA zet zich in voor:

  • Meer rechtspraak in de buurt
  • Extra geld voor veiligheid
  • Georganiseerde aanpak van criminaliteit
  • Beperking van het gebruik van (soft)drugs
  • Aanpak terrorisme

Ouderenzorg

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. 

Het CDA zet zich in voor:

  • Goede zorg thuis
  • Een kwaliteitsverbetering van de zorg (in verpleeghuizen): kleinschalig, vraaggericht, innovatief en met vertrouwen voor de zorgprofessional en minder regels
  • Voldoende opgeleid personeel
  • Een verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor ouderen

Hieronder een overzicht van alle CDA-standpunten op alfabetische volgorde.

Onze uitgangspunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.