Aflevering gemist? Kijk hier de vorige afleveringen terug

Opinie: Geef jongeren weer kans op eigen woning met forse koperskorting


Naast de coronacrisis is er voor een hele generatie jongeren al langer een andere crisis aan de gang. Een nationale wooncrisis. Door de huidige woningnood is het voor heel veel starters vrijwel onmogelijk om nog een betaalbare, eigen koopwoning te vinden. Daarom moet er weer speciaal beleid voor de koopstarter komen. Dat kan door een nieuwe vorm van betaalbare koopwoningen te introduceren, in lijn met de gedachte achter de vroegere Premie A woningen.  Lees hier verder. 

Gepubliceerd in Nederlands Dagblad van 3 november 2020 

Starters

De betaalbaarheid van koopwoningen voor starters is een groot probleem. Daarom heeft dit Kabinet, mede op initiatief van het CDA, de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft. Dit scheelt al snel duizenden euro’s bij de aankoop van het eerste huis. Het CDA kiest ook voor meer betaalbare midden huurwoningen. Corporaties gaan ook bouwen en verhuren tussen 700 en 900 euro. De markttoets voor corporaties is afgeschaft.

Om woningen beschikbaar te houden en starters een eerlijke kans te geven op een eigen woning voeren we een opkoopbescherming in. Zo voorkomen we dat beleggers huizen opkopen en duur verhuren.

“Minister moet straks palen in de grond slaan"

Prominent onderdeel van jullie verkiezingsprogramma is dat er een minister van volkshuisvesting moet komen. Bent u dat? 
"Dat denk ik niet, ik ben pas net Kamerlid. Toen ik een ruim jaar geleden Erik Ronnes verving en de portefeuille wonen en ruimtelijke ordening op me nam, was dat in Den Haag een belangrijk, maar geen sexy dossier. Nu wordt het onderwerp met de dag actueler. Als ik ons verkiezingsprogramma van nu vergelijk met dat van vier jaar terug, is de urgentie om snel meer betaalbare woningen te bouwen alleen maar toegenomen. Zeker als het gaat om starters, middeninkomens en ouderen." Lees hier verder. 

Gepubliceerd op Kop-Munt op 14 januari 2021. 

Bouwen

Het tekort aan woningen in Nederland groeit. Recente cijfers geven aan dat er op dit moment 331.000 woningen te weinig zijn. Dit tekort zal de komende jaren verder oplopen tot 1 miljoen woningen in 2030. Dit betekent onvoldoende huizen voor starters, agenten, docenten en vele anderen. Mede door de groei van de bevolking, vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens zal de vraag naar woningen verder toenemen. We bouwen 1 miljoen nieuwe woningen tot 2030.

Toeristische verhuur aan banden

Woningen worden steeds vaker voor langere periode verhuurd aan toeristen via platforms als AirBnb en Booking.com. Dit levert veel overlast op in buurten en wijken. Daarnaast vergroot grootschalige verhuur de woningnood. Wat betreft het CDA is een woning om in te wonen en niet om mee te cashen. Mede op initiatief van het CDA wordt de toeristische verhuur aan banden gelegd en moeten platforms en verhuurders voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Kleine woonvormen

Net zoals de oudere generatie jongeren graag op ziet groeien met kansen op een eigen woning, vinden jongeren dat hun ouders of grootouders op een fijne manier moeten kunnen wonen. Passend bij hun situatie, met zorg voor elkaar. We stimuleren kleinschalige woonzorgvoorzieningen zoals Zorgbuurthuizen en Knarrenhofjes.

Minister van Volkshuisvesting

Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen is er meer regie vanuit het Rijk nodig. Meer centrale aansturing is gewenst om te komen tot nieuwe bouwlocaties, snellere procedures en ondersteuning lokale overheden. Woningbouw verdient ons volledige aandacht. Daarom wil het CDA dat we het Ministerie van VROM weer in ere herstellen.

Verhuurdersheffing

Wat het CDA betreft heeft de verhuurdersheffing voor woningcorporaties zijn langste tijd gehad. Door deze kabinetsperiode de heffing te verminderen krijgen corporaties meer ruimte om te gaan bouwen. Het is belangrijk dat corporaties meer financiële ruimte krijgen om een grote bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood.

Meer bouwen

De oplossing voor de woningnood in Nederland is vrij simpel. We moeten meer betaalbare woningen bouwen. Zowel binnen de stad, als ook daarbuiten. 

Geen formulier om weer te geven

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.