Dagelijks zien we op tv de beelden van een steeds onveiligere wereld. Dichter bij huis merken we dat de samenleving verhardt. Het lijkt alleen nog maar te gaan over ‘ikke, ikke, ikke.’

We hebben allemaal behoefte aan zekerheid en wat meer fatsoen. Nederlanders verdienen beter dan een politiek van chaos, polarisatie en een gebrek aan visie. Zij verdienen geen overheid die veel belooft, maar niet gaat leveren.

Deze onzekere tijd vraagt om visie. Visie op een gezamenlijke toekomst waar we met elkaar, met alle verschillen die er zijn, er samen de schouders onderzetten. Deze tijd vraagt om het CDA van nu. Wij zijn eerlijk over wat moet en hoopvol over wat kan. Dat doen we vanuit vertrouwde waarden en met nieuwe ideeën.

Een fatsoenlijk land. Daar willen we naartoe. Een land waar mensen omzien naar elkaar en respect hebben voor de ander. Waar we samenwerken aan een hoopvol verhaal. Zo herstellen we de saamhorigheid in de samenleving. Een land waar we behouden wat goed is, weer kunnen vertrouwen op elkaar en aandacht hebben voor wat echt telt.

En een fatsoenlijk leven. Daar doen we het voor. Een leven waarin kinderen veilig opgroeien, ouderen goede zorg krijgen en ons verenigingsleven bruist. Waar ieder mens telt en we met trots staan voor onze waarden, in Nederland én in Europa.

Wij komen op voor alle mensen die een fatsoenlijk leven willen in een fatsoenlijk land.

Dat is onze missie, voor jullie komen we op.

Deze tijd vraagt om het CDA van nu

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.