Met uw donatie steunt u de partij op vele manieren. Zo kunnen wij campagnevoeren, trainingen geven, projecten ontwikkelen en bouwen aan de toekomst van onze partij. Samen steunen we het CDA.

Doe een directe donatie

Doneren
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Overige manieren om te doneren:

Steun onze kandidaten

Het is ook mogelijk om direct uw steun te geven aan de campagne van de individuele kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Deze donaties lopen via de rekeningen van onze provinciale afdelingen. 

Neem contact op met de provinciale afdeling waartoe uw kandidaat behoort. Op de websites van de afdelingen vindt u de mogelijkheden om uw kandidaat te steunen. 

Steun met belastingvoordeel

Bent u geïnteresseerd om het CDA voor meerdere jaren te steunen? Dan heeft de Belastingdienst een fiscaal gunstige regeling. Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u meer schenken zonder dat het u meer kost. Deze overeenkomst houdt in dat u elk jaar, gedurende een periode van minimaal 5 jaar, een vast bedrag doneert aan het CDA. De Belastingdienst beschouwt deze schenking als een periodieke gift, waardoor de gift volledig aftrekbaar is.

Door periodiek aan het CDA te schenken vormt u een structurele steunpilaar onder de idealen van het CDA. 

Hoe werkt het?

Via de rekenmodule van de Belastingdienst kunt u uw belastingvoordeel eenvoudig berekenen. Hier vindt u ook de schenkingsovereenkomst.

U kunt op twee manieren periodiek schenken aan het CDA:

  1. Schenkingsovereenkomst
  2. Notariële akte 

Voor meer informatie over periodiek schenken, neem dan contact met ons op via [email protected].

Steun via onze clubs

De Club van 100, business club en regioclubs vormen een belangrijke schakel in het netwerk van het CDA. Gevormd door enthousiaste leden die het leuk vinden om elkaar in dit verband te ontmoeten en actief bij te dragen aan de partij. Hun financiële bijdragen vormen een belangrijke steunpilaar voor onze partij.  

Bekijk hier onze clublidmaatschappen:

Steun met nalatenschap

Met het CDA als erfgenaam blijft u meebouwen aan een Nederland dat we door willen geven aan onze kinderen. Draagt u het CDA een warm hart toe en wilt u dat wij onze missie na uw overlijden kunnen voortzetten? Denk dan in uw testament aan het CDA.  

De Belastingdienst heeft het CDA aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het CDA vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw schenking dus geheel ten goede komt aan de partij. 

Steun een bijzondere organisatie of netwerk

Het is ook mogelijk om één van onze bijzondere organisaties of netwerken te steunen, denk bijvoorbeeld aan ons vrouwennetwerk, de bestuurdersvereniging (BSV) en onze jongeren (CDJA) .

Een overzicht van de verschillende netwerken/organisaties vindt u hier.

Meer informatie over:

Als het totaal van uw giften aan het CDA in een kalenderjaar 1000 euro of meer is, zijn wij als politieke partij verplicht om dit te melden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat gebeurt door een weergave in het register donaties. Meer informatie over de (Nieuwe) Wet financiering politieke partijen vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.