Met het CDA als erfgenaam blijft u meebouwen aan een Nederland dat we door willen geven aan onze kinderen. Draagt u het CDA een warm hart toe en wilt u dat wij onze missie na uw overlijden kunnen voortzetten? Denk dan in uw testament aan het CDA. 

De Belastingdienst heeft het CDA aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het CDA vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw schenking dus geheel ten goede komt aan de partij. 

Er zijn drie mogelijkheden waarop u het CDA een bedrag kunt nalaten:

Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen ten behoeve van het CDA. Als u een legaat opneemt, legt u in het testament vast dat het CDA bij uw overlijden een vast bedrag krijgt, bijvoorbeeld €2.000,-. Het CDA heeft dan alleen recht op dit bedrag. Na uw overlijden zorgen uw erfgenamen of uw executeur-testamentair ervoor dat het bedrag wordt overgemaakt aan het CDA. Zij regelen dan de verdere afwikkeling van uw nalatenschap. Als u een legaat aan het CDA achter wilt laten, dient u gebruik te maken van de juiste juridische naam, te weten: ´Vereniging Christen Democratisch Appel´.

Erfstelling

U kunt het CDA in uw testament tot erfgenaam benoemen, al dan niet met één of meer mede-erfgenamen. Het CDA wordt dan na uw overlijden gerechtigd tot uw bezittingen, onder de verplichting om eventuele schulden in uw nalatenschap te betalen. Omdat direct na een overlijden moeilijk te bepalen is hoe groot eventuele schulden in uw nalatenschap zouden kunnen zijn, zal het CDA als erfgenaam uw nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat de erfenis op een speciale manier met toezicht van de Rechtbank wordt afgewikkeld. Mocht onverhoopt blijken dat niet alle schulden uit de nalatenschap kunnen worden betaald, dan is het CDA op deze wijze van aanvaarding van uw nalatenschap beschermd tegen een eventueel tekort.

Fonds op naam

Met een fonds op naam verbindt u uw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij u past. Uw fonds op naam geeft een toekomst aan doelen waarmee u zich verbonden voelt. Denk aan verkiezingscampagnes, trainingen, opleidingen of onderzoek door ons Wetenschappelijk Instituut dat u aan het hart gaat. Vanaf €50.000,- kan een fonds op naam voor u worden opgesteld. 

Uw notaris kan u helpen bij het opstellen van uw testament. Uiteraard kan het CDA u of uw notaris desgewenst voorbeelden geven van tekstpassages die u kunt gebruiken in uw testament.

Meer informatie

Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap. Met uw bijdragen kunnen we ons sterk blijven maken voor een beter Nederland. 

Voor meer informatie over nalaten aan het CDA, kunt u contact opnemen via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.