Met het CDA als erfgenaam blijft u meebouwen aan een Nederland dat we door willen geven aan onze kinderen. Draagt u het CDA een warm hart toe en wilt u dat wij onze missie na uw overlijden kunnen voortzetten? Denk dan in uw testament aan het CDA. 

De Belastingdienst heeft het CDA aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het CDA vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw schenking dus geheel ten goede komt aan de partij. Er zijn twee mogelijkheden waarop u het CDA een bedrag kunt nalaten. U benoemt het CDA tot erfgenaam of u maakt een legaat voor het CDA. 

CDA als erfgenaam

U kunt het CDA in uw testament tot erfgenaam benoemen, al dan niet met één of meer mede-erfgenamen. Het CDA wordt dan na uw overlijden gerechtigd tot uw bezittingen, onder de verplichting om eventuele schulden in uw nalatenschap te betalen. Omdat direct na een overlijden moeilijk te bepalen is hoe groot eventuele schulden in uw nalatenschap zouden kunnen zijn, zal het CDA als erfgenaam uw nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat de erfenis op een speciale manier met toezicht van de Rechtbank wordt afgewikkeld. Mocht onverhoopt blijken dat niet alle schulden uit de nalatenschap kunnen worden betaald, dan is het CDA op deze wijze van aanvaarding van uw nalatenschap beschermd tegen een eventueel tekort.

Uw notaris kan u helpen bij het opstellen van uw testament. Uiteraard kan het CDA u of uw notaris desgewenst voorbeelden geven van tekstpassages die u kunt gebruiken in uw testament.

Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap. Met uw bijdrage kunnen we ons sterk blijven maken voor een beter Nederland! 

Legaat voor het CDA

U kunt in uw testament een legaat opnemen ten behoeve van het CDA. Als u een legaat opneemt, legt u in het testament vast dat het CDA bij uw overlijden een vast bedrag, bijvoorbeeld tweeduizend euro krijgt. Het CDA heeft dan alleen recht op dit bedrag. Na uw overlijden zorgen uw erfgenamen of uw executeur-testementair ervoor dat het bedrag wordt overgemaakt aan het CDA. Zij regelen dan de verdere afwikkeling van uw nalatenschap. Als u een legaat aan het CDA achter wilt laten, dient u gebruik te maken van de juiste juridische naam, te weten; ‘Vereniging Christen Democratisch Appèl’. 

Warme hand

Uiteraard is het ook mogelijk het CDA door middel van periodieke schenkingen te steunen. Voor een periodieke gift is geen tussenkomst van een notaris nodig. In plaats daarvan wordt de gift schriftelijk vastgelegd met het CDA. In de overeenkomst kunt u vastleggen hoe vaak (ten minste eenmaal per jaar) u een bepaald vast bedrag wilt overmaken. In de overeenkomst legt u ook vast wanneer u stopt met de periodieke schenking. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt dan moet uw partner ook zijn/haar toestemming geven. Hier kunt u een formulier downloaden om dat te regelen. 

Uw wens is leidend

Als u wilt dat wij uw schenking aan een specifiek doel besteden, bijvoorbeeld opleidingen of ledenwerving dan respecteren wij dat uiteraard volkomen. We zullen dan alles in het werk stellen het geld aan dit specifeike doel te besteden. 

Meer informatie

Als u graag meer informatie wilt over een periodieke schenking of een nalatenschap dan willen we uiteraard de mogelijkheden rustig met u bespreken. Neemt u dan contact met ons op via ledendesk@cda.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00-17:00 uur op nummer 070-3424888. 

 

Marc Wortmann
06 53131811

Babette Lammerts
06 52096323

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.