Ons land staat voor tal van grote, complexe uitdagingen. Die vragen om concrete oplossingen met een duidelijke visie, voorbij de waan van dag. Daarom schrijft de Tweede Kamerfractie samen met het Wetenschappelijk Instituut sinds 2021 visies op de grote vraagstukken van Nederland.

 • Voor Heel Nederland
  De Nederlandse politiek heeft te lang teveel aandacht gehad voor regio’s waarmee het al goed ging. Daardoor zijn in de afgelopen decennia grote verschillen ontstaan als het gaat om voorzieningen, welvaart en welzijn. Die verschillen zijn niet alleen zichtbaar tussen de stad en het platteland, maar ook tussen goede en slechte wijken in de grote stad.

  Lees verder

 • Woonvisie
  De Tweede Kamerfractie CDA en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA presenteren een nieuwe visie over volkshuisvesting. Vanuit het christendemocratisch gedachtegoed worden nieuwe voorstellen gedaan om de wooncrisis te lijf te gaan. Betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is het doel.

  Lees verder

 • Klimaatvisie
  Tweede Kamerlid Henri Bontenbal publiceert namens de CDA Tweede Kamerfractie en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een nieuw visiedocument over klimaatbeleid. Vanuit de filosofie van de christendemocratie bespreekt het document de CDA-visie op het klimaat en worden er concrete beleidsvoorstellen gepresenteerd voor beter klimaatbeleid in Nederland.

  Lees verder

 • Gezinsvisie
  ‘Dat mijn kinderen het goed hebben’ is voor veel mensen het antwoord op de vraag wat het belangrijkste is in hun leven. De verantwoordelijkheid voor je kind verandert je kijk op de wereld, op de samenleving. Een gezin is voor ons elk verband waar een kind liefdevol kan opgroeien. De plek waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en kinderen zich veilig voelen. Het is je basis en je thuis.

  Lees verder

 • Drugsvisie
  Tweede Kamerlid Anne Kuik komt met een CDA-visie over het aanpakken van ondermijnende drugscriminaliteit en het beschermen van de rechtsstaat. Ze stelt een nieuw pakket van maatregelen voor gebaseerd op de Italiaanse maffia-aanpak: een nieuw zwaarder gevangenisregime voor topcriminelen, veel verdergaande opsporingsbevoegdheden en hogere straffen.

  Lees verder

 • Landbouwvisie
  Dit is een toekomstvisie voor de landbouw, geschreven door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in samenwerking met Tweede Kamerlid Derk Boswijk en de CDA Tweede Kamerfractie. Met dit visiestuk wil het CDA een nieuw, eerlijk en positief toekomstperspectief bieden voor boeren in Nederland.

  Lees verder

 • Verenigingsvisie
  De vereniging is het beste voorbeeld en een oefenplaats voor een gezonde democratie. Verenigingen zijn mini-democratieën, waar de leden het laatste woord hebben, en bestuurders dienstbaar zijn uit verantwoordelijkheid. Toch weten we dat het maatschappelijk middenveld, ons rijke verenigingsleven en de talloze vrijwilligers steeds meer onder druk staan.

  Lees verder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.