Het CDA is de volkspartij van het midden. Midden tussen de mensen, want daar is het ooit voor ons begonnen. Een fusie tussen drie christelijke partijen, als antwoord op de polarisatie en versplintering van de jaren ’70. Ook vandaag de dag hebben we een politiek nodig die kiest voor samenwerken, voor het algemeen belang boven het eigenbelang. Omdat het met Nederland pas goed gaat, als het met iedereen goed gaat.  

Als volkspartij kiest het CDA voor waarden gedreven politiek. Want waarden verbinden ons. Waarden kunnen de verbinding leggen tussen stad & platteland, tussen rijk & arm en tussen jong & oud. De belangrijkste uitgangspunten van het CDA zijn: rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid.  

Onze uitgangspunten zijn ons kompas. Als er nieuwe vraagstukken opkomen mag je van het CDA verwachten dat we vanuit onze uitgangspunten zoeken naar oplossingen.

Publieke gerechtigheid - Recht doen

Publieke gerechtigheid is het juiste doen, recht doen. De rechtsstaat is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal.  

Het CDA maakt zich sterk voor een rechtvaardig bestuur dat duidelijke grenzen stelt en mensen zekerheid geeft. De overheid is er om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Daarom worden we strijdbaar als minderheden worden gediscrimineerd, als er tussen regio’s oneerlijk wordt geïnvesteerd of als mensen door de overheid van het kastje naar de muur worden gestuurd.  

Rentmeesterschap - Voor een land dat we door willen geven

We zorgen ervoor dat we de wereld beter achter laten voor onze kinderen en kleinkinderen. CDA’ers noemen dat rentmeesterschap. Een goed voorbeeld van rentmeesterschap is onze keuze voor ambitieus en realistisch klimaatbeleid. Voor ons is rentmeesterschap breder dan klimaat.

Het koesteren van de cultuur & tradities, die we hebben geërfd van onze voorouders, is een vorm van rentmeesterschap. Rentmeesterschap gaat ook over financiën. Wij gaan verantwoordelijk om met belastinggeld omdat we de volgende generatie niet met onze rekening mogen opzadelen.  

Solidariteit - Zorg voor elkaar

Solidariteit is zorg voor elkaar. Mensen zijn elkaar gegeven. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn het gelukkigst als we in gemeenschap met anderen leven. Als we worden gezien en gewaardeerd.

Vanuit die waarde heeft de christendemocratie mede aan de basis gestaan van de opbouw van de verzorgingsstaat. De overheid zorgt voor de basis van bestaanszekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Mensen die kwetsbaar zijn geworden verdienen steun. Steun van een sterke samenleving en steun van een beschermende overheid.

Gespreide verantwoordelijkheid - Samen kunnen we meer

Iedereen in onze samenleving heeft een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het CDA noemt dat gespreide verantwoordelijkheid. Samen kunnen we meer. politiek begint voor ons bij de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Daarom maken we ons sterk voor minder regels en meer ruimte voor verenigingen en coöperaties.  

Het spreiden van verantwoordelijkheid zie je ook op andere plekken terug. De overheid moet zich niet met alles bemoeien. Mensen weten het vaak zelf veel beter. Daarom staan we voor de vrijheid van onderwijs, zodat ouders zelf meebepalen over de school van hun kinderen. We maken ons sterk dat werknemers, zoals verplegers en agenten, zeggenschap hebben over hun eigen werk. We laten mensen met goede bedoelingen niet vastlopen in protocollen en administratiedruk.  

En de C?

Nederland is in haar historie, tradities en gebruiken een door-en-door Christelijk land, dat tegelijkertijd altijd de ruimte heeft geboden voor andere geloven of niet-geloven. Onze waarden als naastenliefde, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, solidariteit en rechtvaardigheid hebben al tweeduizend jaar hun waarde bewezen. Daar hoef je niet bescheiden over te doen.  

In de politiek willen wij die waarden invulling geven, als alternatief voor het dominante liberale ik-denken van deze tijd. Gelovig of ongelovig, wie onze waarden onderschrijft hoort bij onze volkspartij. Niet-gelovigen, moslims, joden en hindoes doen al sinds de oprichting mee in het CDA. Als volksvertegenwoordiger, lid of gewoon als kiezer.  

Christendemocratie wordt door sommigen ook wel sociaal conservatief genoemd. Als een geuzennaam voor een volkspartij die midden tussen de mensen staat. Een partij die voluit staat voor de mens in de relatie tot de ander, voor een samenleving als gemeenschap, voor een partij die niet tegen verandering is, maar juist verandert om het goede samenleven te behouden.

Herken jij jezelf ook in deze uitganspunten? Word lid!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.