Vandaag publiceert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie een toekomstvisie voor de landbouw. Met dit visiestuk wil het CDA een nieuw, eerlijk en positief toekomstperspectief bieden voor de boeren in Nederland.
 

CDA-landbouwwoordvoerder Derk Boswijk bezocht in de eerste honderd dagen van zijn Kamerlidmaatschap meer dan 100 boeren en helpt altijd nog elke vrijdagochtend een boer ergens in het land. Boswijk: “Met dit visiestuk gaan we voorbij de oneliners en bieden we een eerlijke visie, concrete maatregelen en hulp om de boeren in Nederland een nieuw perspectief te bieden. We gaan hierbij de pijnlijke discussies niet uit de weg, politieke moed is hard nodig om daadwerkelijk iets te betekenen voor de landbouw”.
 
In het visiestuk getiteld ‘Perspectief voor boeren. Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector’ worden drie ontwikkelingen omschreven die het CDA wil versterken: Een beweging van regelzucht naar ademruimte, van marktwaarde naar maatschappelijke waarde en van bodemuitputting naar bodemgezondheid. Daarnaast draagt het visiestuk ook concrete maatregelen aan. Boswijk: ''Het visiestuk bespreekt bewegingen op meerdere terreinen  want om een nieuw perspectief te bieden moeten we aan meerdere knoppen draaien”. 

Rentmeesterschap is het creatief doorgeven aan volgende generaties wat we ontvangen hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.