Wij kiezen voor een Europa dat van waarde is voor alle Nederlanders en Europeanen. Onze bestaanszekerheid en manier van leven kunnen we alleen beschermen in een sterk Europa dat op eigen benen staat. Er is werk aan de winkel. De EU moet zich bewijzen als waardengemeenschap en verantwoordelijkheid nemen voor onze gezamenlijke toekomst. Voor een fatsoenlijk Europa.

Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Colored Lines

Veilig.

We kiezen voor een Europa dat zijn inwoners beschermt. Een Europa waar we veilig en geborgen zijn.


We beschermen onze waarden en democratische rechtsstaat.

Het wordt makkelijker om EU-landen die lak hebben aan de rechtsstaat sancties op te leggen. Landen die de waarde van de rechtsstaat begrijpen kunnen op termijn lid worden van de EU.

We beschermen de grenzen van Europa tegen illegale immigratie.

Screening van asielzoekers gebeurt aan de buitengrens. Vandaaruit worden afgewezen asielzoekers direct teruggestuurd naar het land van herkomst. We gaan meer sturen op arbeidsmigratie.

We beschermen onze burgers met een sterker defensiebeleid.

Europa wordt in staat gesteld zichzelf te verdedigen. We richten een Europese veiligheidsraad op en alle EU-landen houden zich aan de 2% NAVO-norm.

Zelfvoorzienend.

We kiezen voor een Europa dat inwoners bestaanszekerheid biedt. Daarvoor werken we aan een rechtvaardige en duurzame economie.


We bieden zekerheid door Europa zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken.

Schone energie en eerste levensbehoeften worden binnen de EU geproduceerd. We doen essentiële voorzieningen zoals havens en internetmasten niet in de uitverkoop aan partijen buiten Europa.

We bieden zekerheid door ambitieus en realistisch klimaatbeleid.

We geven de aarde schoon door aan de volgende generatie, met behoud van banen in Nederland.

We bieden zekerheid door zij aan zij te staan met onze boeren en vissers.

Zij produceren gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen. Voedselzekerheid en gezonde natuur gaan hand in hand.

Sterke regio's.

We kiezen voor sterke regio's. Zo houden we Europa leefbaar en bereikbaar. We werken samen waar dat ons sterker maakt en geven ruimte waar nodig.


We versterken onze regio’s door samenwerking makkelijker te maken.

Daarvoor verminderen we de Europese regeldruk voor lokale overheden, mkb'ers en grenswerkers.

We versterken onze regio’s door te investeren in bereikbaarheid.

We bouwen aan een Europees hogesnelheidsnetwerk en kleine spoorverbindingen die Nederlandse regio’s aan de rest van Europa verbinden.

We versterken onze regio’s door criminelen niet weg te laten komen over de grens.

Criminelen in Europa worden sneller en efficiënter opgespoord en veroordeeld door nauwere samenwerking en betere gegevensdeling.  


#StemWijzer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.