Het CDA wil een eerlijke, rechtvaardige en duurzame economie. In een eerlijke economie delen we de winst van een goede omzet en de pijn van de hoge inflatie. In een eerlijke economie biedt een baan een fatsoenlijk inkomen en leveren ondernemers een duurzame bijdrage aan welvaart. We koesteren ons midden- en kleinbedrijf om hun sterke band met de gemeenschap waar ze onderdeel van zijn. We koesteren onze familiebedrijven, ook met het oog op de volgende generaties.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Sterk MKB
Het mkb vormt de ruggengraat van de economie. Onze bestaande plannen zetten we door: van betere financiering via mkb-bank, de inzet van een mkb-toets bij relevante wet- en regelgeving tot het toegankelijk maken van subsidies voor het (innovatief) mkb.

Kleine en middelgrote bedrijven worden nu vaak zwaarder belast dan multinationals. Dat vinden wij niet fatsoenlijk en willen wij omkeren. De inkoop van eigen aandelen wordt daarom fiscaal belast als een dividenduitkering.

Bescherming vestigingsklimaat
We gaan oneerlijke concurrentie uit het buitenland tegen en beschermen onze Nederlandse maakindustrie beter. Voor een goed vestigingsklimaat is voorspelbaar overheidsbeleid belangrijk. We hanteren het principe ‘Een regel erbij, is een regel eraf’.

Investeringen in digitalisering, robotisering en productie- en procesinnovatie zijn nodig om ons verdienvermogen te behouden.

CDA Regiotour Noord-Holland

Groene industriepolitiek
We kiezen voluit voor groene industriepolitiek. Met de grootste vervuilende bedrijven maken we afspraken om te verduurzamen. Klimaatbeleid moet ambitieus, realistisch en sociaal zijn, zodat banen en bedrijven voor Nederland blijven behouden.

Nederland heeft top-onderzoeksinstellingen die we beter in stelling kunnen brengen om innovatie aan te jagen. We investeren meer in onderzoek en innovatie met betrekking tot groene technologie, ook door bedrijven, om ons verdienvermogen veilig te stellen. We zorgen ervoor dat nieuwe investeringen in energie-innovatie ook in de regio landen.

Familiebedrijven

Het CDA staat zij aan zij met de grote en kleine familiebedrijven om hun sterke worteling in de samenleving. We behouden de Bedrijfsopvolgings-regeling (BOR), maar maken deze ongevoelig voor misbruik.

Elke regio telt!

Economische verschillen tussen regio’s zijn een kans voor Nederland. In de regio ligt de ruimte die in de Randstad steeds schaarser wordt. Het is de kracht van de Nederlandse economie dat we zowel de duurzaamste boeren als de meest innovatieve chipmakers huisvesten. Elke regio stelt een eigen kansenagenda op voor economische ontwikkeling en de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Structurele overheidsinvesteringen worden op basis van deze regionale kansenagenda’s gedaan.

Winstdeling  

We zijn groot voorstander van het delen van winsten met werknemers. We maken een plan om het percentage bedrijven dat aan winstdeling doet binnen vijf jaar te verdubbelen. 

Een eerlijke vliegbelasting  

De vervuiler betaalt ook in de luchtvaart. Privéjet gebruikers en passagiers die uitsluitend Schiphol gebruiken als overstap, gaan ook vliegbelasting betalen. Andere belastingen regelen we Europees, te beginnen bij het heffen van accijns op kerosine. De economische waarde van de luchtvaart moet in harmonie komen met mens en milieu. Daarom krimpt Schiphol naar 440.000 vluchten, komt er geen vierde aanvliegroute en maken we een einde aan de nachtvluchten, ook aan de randen van de dag. Lelystad Airport gaat definitief niet open. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.