Het CDA zet fors in op de regio. We willen de regio versterken en tegelijkertijd de steden ontlasten om van krimpgebieden naar groeiregio’s te gaan. Er komt een minister voor regionale ontwikkeling die komt met een Nationaal programma voor de toekomst van de regio: een New Deal achtige aanpak. Spreiding van overheidsorganisaties kan daar ook een onderdeel van zijn. We investeren in regionale eco-systemen, zoals Food- en Energy Valley. We willen dat er twaalf iconische duurzaamheidsprojecten komen: een voor elke provincie.

Op gebied van infrastructuur willen we binnenlandse hoge snelheidsverbindingen naar het Noorden (Lelylijn) en het Oosten, maar ook aansluitingen realiseren op de buitenlandse hoge snelheidsverbindingen. De knelpunten op de wegen moeten worden opgelost en we maken de Westerscheldetunnel tolvrij. Bij concessies voor het openbaar vervoer wordt de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden een criterium. Ook hebben we oog voor het belang van de grensregio’s in het kader van de Europese regionale samenwerking. 

We willen kleinere scholen behouden, doorzetten van de Zeeuws-Vlaanderenwet, kleinescholentoeslag en mitigeren opheffingsnormen. We willen spreiding van het beroepsonderwijs in combinatie met een betere begeleiding op de regionale arbeidsmarkt.

Om in de regio te kunnen gaan wonen moet er voldoende zorg en veiligheid zijn. We moeten de steden ontlasten en meer woningbouw in de regio realiseren met een Nationaal Woonplan. We voeren een nieuwe variant van de premie-A woning in. Volkshuisvesting wordt weer echt een overheidstaak, qua planning en vlottrekken van woningbouwprojecten.

Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen is er meer regie vanuit het Rijk nodig. De doorzettingsmacht ontbreekt nu er geen apart ministerie van Volkshuisvesting is. Daar moet verandering in komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.