Het CDA knokt voor gezinnen. Familie en gezin zijn voor veel mensen de plaats waar je je thuis, gezien en geliefd weet. Het is de plek waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en kinderen zich veilig voelen. Het CDA is de moderne gezinspartij. Wij komen op voor alle gezinnen: eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en regenbooggezinnen.

Wij willen een minister voor het Gezin om gezinnen te ondersteunen. Speciale aandacht is nodig voor kinderen die in armoede opgroeien. Het vergroten van de bestaanszekerheid voor gezinnen staat voor ons op 1. Sterke gezinnen zijn de basis van een sterke samenleving. 

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Vergroten van bestaanszekerheid
De belastingheffingen en toeslagen worden vereenvoudigd, zodat meer werken meer loont. Om gezinnen meer financiële rust en ruimte te geven, verhogen we de kinderbijslag voor álle gezinnen.

Voor gezinnen met een laag inkomen verhogen we ook het kindgebonden budget als extra ondersteuning in de kosten voor hun kinderen. Gezinnen gaan er in koopkracht op vooruit.

Toegankelijke en betaalbare kinderopvang
De kinderopvang wordt voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende twee dagen per week volledig door de overheid vergoed.

We veranderen het systeem van de kinderopvangtoeslag. Voor lage en middeninkomens wordt de kinderopvang bijna gratis. Tijdens de invoering moet er aandacht zijn voor de hoeveelheid plekken en kwaliteit, en voor diversiteit in het aanbod, want ieder kind is uniek.

Betere jeugdzorg
Steeds meer kinderen maken gebruik van jeugdzorg. Een op de zeven kinderen krijgt professionele hulp. De wachtlijsten van de jeugdzorg zijn lang.

Het CDA wil veel betere zorg voor kinderen met ingewikkelde problemen. Voor kleinere problemen bij het opgroeien zoeken we een andere oplossing. Gezinnen die het echt nodig hebben krijgen zo veel betere hulp.

We koesteren zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar moet niet bestraft worden. We schaffen de kostendelersnorm voor familieleden af; je wordt niet gekort als ouders of volwassen kinderen (weer) thuis komen wonen. Gezinnen bepalen zelf hoe zij werk en zorg onderling verdelen.

Passend en betaalbaar thuis

We bouwen door om het woningtekort op te lossen. We schrappen onnodige regels om in ieder dorp en iedere stad snel te kunnen bijbouwen. Startende gezinnen en ouderen vinden in eigen omgeving een passende woning.

Vereenvoudiging regelingen

In Nederland zijn 10.000 gezinnen onder het bestaansminimum geraakt. Door ingewikkelde regelingen lopen mensen inkomen mis. Dit geeft stress en heeft effect op gezondheid. Hier is meer maatwerk nodig.

Een simpel verlofstelsel

Het is belangrijk om zelf te kunnen bepalen wanneer je thuis nodig bent. We willen een hervorming van het verlofstelsel. Gezinnen krijgen meer keuzevrijheid wanneer ze verlof opnemen. Wij hechten waarde aan de zondag als gezamenlijke vrije dag voor families en gezinnen.

Kinderen verdienen geen schuld

Ongeveer één op de twaalf gezinnen heeft problematische schulden. Het moet makkelijker worden om eerder de stap te zetten naar hulp. Hulp laten we niet aan de markt over; maar aan gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken.

Minister voor het gezin

Om gezinnen te ondersteunen willen wij een minister voor het Gezin. De minister brengt in kaart hoe het met de gezinnen gaat en wat zij nodig hebben. En kijkt welk effect wetgeving heeft op de volgende generatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.