In een fatsoenlijk land doen we recht aan jongeren. We hebben oog voor studenten en starters, omdat het volgens ons pas goed gaat met Nederland als het echt overal en met iedereen goed gaat.  

Daarom bouwen we door om het woningtekort op te lossen. Jongeren moeten in eigen omgeving een passende woning kunnen vinden.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Betaalbaar wonen
Een eigen woning moet weer bereikbaar worden. We nemen onnodige regels weg om in ieder dorp en iedere stad snel te kunnen bijbouwen. Gemeenten kunnen nieuwbouwwoningen en huurwoningen toewijzen aan starters. Zo krijgen starters een eerlijke kans op een geschikte woning.

De huurprijzen in de middenhuur worden gereguleerd. Ook dat is goed voor starters. Door deze maatregelen gaat de huur van ruim 300.000 woningen gemiddeld met 190 euro omlaag.

Goed onderwijs, zonder hoge studieschuld
Mede dankzij de inzet van het CDA is de basisbeurs terug. We blijven ons inzetten voor goed onderwijs op alle niveaus. We willen een herwaardering van het vakmanschap en mbo. De terugloop van studenten in techniek en zorg verdient extra aandacht. Daarbij zetten wij in op lesgeldverlaging, stagevergoedingen en afspraken met brancheorganisaties voor baangaranties, zodat beroepen in de techniek en zorg aantrekkelijker worden.

Studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen een korting op hun studieschuld wanneer ze versneld aflossen. We maken het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om te helpen bij het terugbetalen van studieschulden.

De wereld schoon doorgeven
Wij blijven ons committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Met onze plannen voor een groene industriepolitiek zorgen we voor een duurzame toekomst voor de volgende generatie. Ons klimaatbeleid is ambitieus, realistisch en sociaal, zodat banen en bedrijven voor Nederland behouden blijven.

We zetten een stap extra in de vergroening van onze binnensteden. Daarnaast is het CDA voorstander van de bouw van twee nieuwe kerncentrales en de bouw van kleine kerncentrales.

Vaste baan en fatsoenlijk inkomen 

Te veel mensen werken op onzekere oproepcontracten of hebben twee flexbanen nodig om rond te kunnen komen. We zetten de hervormingen op de arbeidsmarkt door, zodat een vaste baan weer de norm wordt en mensen meer zekerheid krijgen over hun werk en inkomen. Het minimumloon gaat omhoog. Dat betekent ook dat het minimumjeugdloon omhoog gaat.  

Sneller sparen voor een huis 

We maken afspraken met banken om tegen een hogere en aantrekkelijkere rente te kunnen sparen voor een huis. Zo stimuleren we dat jongeren sneller kunnen sparen voor de aankoop van een woning.  

Grip op internationalisering onderwijs 

Internationaal toptalent is welkom in ons land, maar door de te snelle groei van buitenlandse studenten worden zij een concurrent voor het vinden van een kamer. Waar de instroom van buitenlandse studenten problematisch blijkt of te snel groeit, wordt een studentenstop ingevoerd bij de desbetreffende bacheloropleidingen. In de basis is Nederlands de voertaal in ons onderwijs.  

Actief zijn naast je studie 

Het CDA wil collegegeld per studiepunt. Financiering per studiepunt verlaagt de druk om naast je studie actief te zijn. Dit kan behulpzaam zijn voor studenten die bijvoorbeeld ook mantelzorger zijn, een bestuursjaar doen of topsporter zijn. 

Bereikbaar thuis 

We trekken fors meer geld uit voor regionaal openbaar vervoer en bereikbaarheid. Daardoor hebben studenten en starters minder vertraging op weg naar werk en opleiding.  Ons doel is een binnenlands hogesnelheidsnetwerk dat uiteindelijk verbonden is met de rest van Europa.   

Een bloeiend verenigingsleven

Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. Wij maken ons sterk voor een bloeiend (studenten)verenigingsleven. We geven verenigingen de vrijheid, ruimte en aandacht die zij verdienen. Strenge regels voor bedrijven moeten niet gelden voor verenigingen. We maken het makkelijk en aantrekkelijk om te schenken aan verenigingen. De maximale vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. De lasten voor clubhuizen gaan omlaag.

Onze jongerenkandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.