Ik denk dat iedereen het mij eens kan zijn dat we in 2023 elkaar steeds minder goed lijken te begrijpen. Het idee leeft dat de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van mensen in de rest van Nederland. Het verdwijnen van voorzieningen, de sociaaleconomische achterstand in minder bevolkte gebieden en de ongelijke verdeling van financiële middelen vanuit het Rijk zijn reële problemen. De bereidheid tot het vinden van oplossingen verdwijnt.

Ik ben tegen polarisatie, tegen het dichtregelen en hokjesdenken, maar wat ik zie en voel is dat deze kloof echt bestaat en dat schaadt het vertrouwen in de overheid maar werkt ook goed burgerschap in de hand. Kijk maar naar de protesten van de afgelopen tijd, de verhuftering en bizarre uitingen op social media. Ik denk daarom dat het verwaarlozen van de regio twee grote problemen oplevert die aandacht nodig hebben. En je kan de symptomen aanpakken, maar ook het systeem.

Dat wil ik gaan doen in de Tweede Kamer namens mijn provincie!

Wist je dat...

  • Easther veel zware gewichten per week tilt en outdoor bootcamps doet. 
  • Easther veel huisdieren heeft waar ze graag voor zorgt.
  • Easther een metalhead is.
  • Easther een biculturele achtergrond heeft: ze heeft Curaçaos, Surinaams, Javaans en Nederlands bloed.

Recht doen aan de regio!

Bekijk onze andere kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.