Mijn naam is Antje Beers, 21 jaar en ik ben woonachtig in Ulvenhout. Ik studeer Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University en ben burgerraadslid in Breda. Daarnaast loop ik stage als inhoudelijk ondersteuner bij de Eerste Kamer. Al enige tijd zet ik me in voor het thema mobiliteit. Het openbaar vervoer staat onder druk. Er verdwijnen steeds meer buslijnen en er rijden minder treinen. Dit wil ik een halt toe roepen. Bereikbaarheid is een basisrecht.

Betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer waarbij oog is voor mensen met een beperking is essentieel om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Ook het beperken van giftreinen is een speerpunt. 
Daarnaast vind ik het belangrijk dat waarden en normen voorop staan bij het maken van wet- en regelgeving. Hierbij is oog voor de menselijke maat cruciaal en moet de rechtsbescherming van de burger verder versterkt worden.

Graag wil ik me inzetten om deze thematiek verder onder de aandacht te brengen. Waarbij oog moet zijn voor alle generaties. Specifiek wil ik het geluid van starters en studenten harder laten horen.

Bij de kabinetsonderhandelingen in 2021 heeft het CDA het invoeren van de basisbeurs als eis op tafel gelegd om deel te nemen aan het kabinet. Eerder is de basisbeurs afgeschaft door PvdA en VVD, met steun van GroenLinks en D66. Dankzij het CDA is de basisbeurs teruggekeerd. Nu is het tijd om door te pakken. Daarom komen wij met het Studieschuldenherstelplan.

  • We stimuleren dat jongeren sparen voor de aankoop van een woning. Daarvoor worden afspraken met banken gemaakt en een bijdrage verleend om te kunnen sparen voor de aankoop van een huis tegen een hogere en aantrekkelijkere rente. Er zou niet meer gekeken moeten worden naar de gehele studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek.
  • Studenten uit de leenstelselgeneratie krijgen een korting op hun studieschuld wanneer ze versneld aflossen. We maken het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om te helpen bij het terugbetalen van studieschulden.
  • Studenten geven we de ruimte voor activiteiten naast de opleiding. Financiering per studiepunt verlaagt de druk om naast je studie actief te zijn.
  • In opleidingsdomeinen in hbo en wo die zich primair richten op de Nederlandstalige arbeidsmarkt is de Nederlandse taal de primaire voertaal.

Wist je dat...

  • Antje de jongste kandidaat is voor de komende Tweede Kamerverkiezingen? 
  • haar roots zowel liggen in West-Friesland, Gelderland als Brabant?
  • ze als enige West-Brabander en student op de lijst staat? 

-    Jongeren moeten zicht hebben op een hoopvol toekomstperspectief

Bekijk onze andere kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.