In een fatsoenlijk land zorgen we goed voor onze ouderen. Zij hebben hard gewerkt en veel betekend voor onze samenleving. Ouderen verdienen het respect van ons allemaal. Daarom willen wij een fatsoenlijk pensioen en liefdevolle zorg voor alle ouderen in Nederland.  

Het scheiden van wonen en zorg heeft veel zelfstandigheid opgeleverd, maar ook voor eenzaamheid en hoge zorgkosten gezorgd. Dat kan zo niet langer. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenleving om ervoor te zorgen dat ouderen mee blijven doen.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Een fatsoenlijk pensioen
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen, ook op latere leeftijd. De AOW geeft zekerheid aan ouderen die niet meer kunnen werken. Het CDA wil dat de AOW stijgt als het minimumloon omhoog gaat.

Het CDA steunt de pensioenwet die ervoor zorgt dat ook de ouderen van de toekomst kunnen rekenen op een eerlijk pensioen. Het CDA zorgt ervoor dat pensioenen op een fatsoenlijke manier wordt omgezet naar het nieuwe stelsel. We bieden pensioenfondsen meer ruimte om de huidige generatie ouderen een koopkrachtig pensioen te geven.

Gezond oud worden
Ouderen blijven na het pensioen actief meedoen in de samenleving. Want de beste manier om gezond te blijven is actief te zijn. Het CDA steunt activiteiten in buurten en wijken die erop gericht zijn dat ouderen bewegen en ontmoeten. We zetten in op ‘verrijkte ouderenzorg’. Ontmoeten en activiteiten vallen dan ook onder zorg. Medewerkers in de ouderenzorg moeten daar een rol in kunnen spelen.

Een warm thuis
Door wonen en zorg vaker te combineren, investeert het CDA in een warm thuis voor ouderen. Er komt een nationaal plan voor de bouw van hofjes voor ouderen, mantelzorgwoningen en een nieuwe vorm van het vertrouwde bejaardentehuis.

We gaan door met onze aanpak tegen eenzaamheid. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland kan het niet zo zijn dat ouderen zich eenzaam voelen.

Senior op de werkvloer

Juist senioren hebben veel kennis en ervaring. Zij moeten sneller en gemakkelijker aan het werk kunnen. Voor ouderen die langer willen doorwerken, maken we het mogelijk om later AOW op te nemen.

Verpleeghuizen

Er komen meer plekken in verpleeghuizen. Betrokken zijn bij elkaar is het beste medicijn tegen eenzaamheid en de gevolgen daarvan. Door administratie voor verpleeghuizen te schrappen, is er meer tijd om zorg te verlenen. 

Grootouderverlof

Het CDA wil een nieuw en simpel verlofstelsel zodat gezinnen meer zelf kunnen kiezen hoe ze verlof opnemen en onderling uitwisselen. Daarmee introduceren we het grootouderverlof, zodat opa en oma vaker op de kleinkinderen kunnen passen.  

Afschaffen kostendelersnorm

Zorgen voor elkaar koesteren we. Daar moet je dan ook niet voor gestraft worden. Daarom schaffen we de kostendelersnorm voor familieleden volledig af, zodat je niet gekort wordt wanneer je je ouders een plek geeft binnen je huishouden of wanneer volwassen kinderen voor korte of lange tijd terugkeren naar het ouderlijk huis. 

Digitale vaardigheden

Onze samenleving houden we begrijpelijk. Senioren krijgen mogelijkheden om digitale vaardigheden aan te leren en te blijven onderhouden. Op brieven van de overheid staat altijd een naam en nummer die je kan bellen als je er niet uitkomt.

Eigen risico blijft gelijk

Zorg houden we beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in heel Nederland. Daarvoor maken we de omslag van zorg naar gezondheid. Er komen geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg en de huisartsen blijven uitgezonderd van het eigen risico. Regionale ziekenhuizen blijven behouden voor het leveren van basiszorg en reguliere acute zorg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.