Waarden en normen zijn niet ouderwets, maar moeten gekoesterd worden. Wij staan voor een fatsoenlijk land waar we omzien naar elkaar, samenwerken en begrip hebben. Ieder mens telt.

Een respectvolle samenleving vereist dat we het maatschappelijk debat over fatsoen, waarden en normen blijven voeren. Van de voetbalbond die de wedstrijd stil legt bij antisemitische spreekkoren, tot het herstel van het gezag van de leraar op school, de agent op straat en het voeren van het gesprek op de werkvloer over grensoverschrijdend gedrag. 

Goed burgerschap is voor ons geen loze term, maar een concrete verantwoordelijkheid.

We voeren de dienstplicht weer in
Het CDA zet zich in voor de invoering van de maatschappelijke dienstplicht. Jongeren dragen een steentje bij aan onze samenleving, versterken hun maatschappelijk betrokkenheid en de dienstplicht vergroot onze eenheid.

De dienstplicht is maatschappelijk. Naast Defensie kunnen jongeren ook kiezen uit een dienstjaar in de zorg of bij een maatschappelijke organisatie.

We stoppen anoniem gescheld op sociale media
Hoe we in de echte wereld met elkaar omgaan zou ook online de norm zijn. Nu kunnen trollen via anonieme profielen schelden en bedreigen. Daarom willen we deze anonieme sociale media-accounts kunnen verbieden.

Zo pakken we pesten, haat zaaien, desinformatie, en bedreigingen op het internet aan en werken we aan online gemeenschappen waar respect voor elkaar weer de norm is.

We leren onze jongeren om goede burgers te zijn
Burgerschap komt met rechten én met plichten. Daarom willen wij goed burgerschapsonderwijs op onze scholen. Zo worden de jongeren van vandaag de betrokken en verantwoordelijke burgers van morgen.

Naast lessen over onze democratie en rechtsstaat leren we jongeren omgaan met verschillen en denken vanuit onze gemeenschappelijke belangen. Respectvol met elkaar en met verschillende opvattingen omgaan is het leren waard.

Vrijheid, ruimte en aandacht voor verenigingen

Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. We geven ze de vrijheid, ruimte en aandacht die zij verdienen. Strenge regels voor bedrijven moeten niet gelden voor verenigingen. We zijn trots op alle vrijwilligers. Regelgeving mag niet in de weg zitten van hun goede werk.  

We koesteren onze cultuur en tradities

We staan pal voor onze cultuur en tradities. Zij dragen bij aan onze eenheid en aan onze Nederlandse, regionale en plaatselijke identiteit. 

In een Nationaal Historisch Museum vertellen we ons gedeeld verleden. De regionale omroep wordt standaard op zender 10 uitgezonden.

Het gevoel van hier

Van Carnaval tot carbidschieten en van Parade tot Paasvuur: een sterke stedelijke of regionale identiteit verrijkt het gemeenschapsgevoel. Wij ondersteunen taal, cultuur en traditie met een regionaal of lokaal karakter. We bieden meer ruimte voor lokale vrije dagen om deze feesten te vieren.

Gemeenschapsfonds

Om het sociale weefsel in onze regio’s te versterken, ondersteunen we het Gemeenschapsfonds. Hiermee kunnen lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen als een dorpswinkel, buurthuis of sportaccommodatie in stand houden. Financiering van het Gemeenschapsfonds gebeurt door overheid, samenleving en bedrijfsleven.

Gedeelde waarden

Nederland is een gemeenschap. Onze waarden als vrijheid, respect en tolerantie staan centraal. Van nieuwkomers wordt beheersing van de Nederlandse taal geëist. Nieuwkomers kunnen daarom rekenen op onze steun in een ambitieus integratiebeleid. Goed taalonderwijs en een basisbaan of ander werk zorgen ervoor dat iedereen kans heeft deel te nemen aan de gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.