Vroeg of laat heeft iedereen zorg nodig. Deze zorg moeten we goed regelen. Zorg voor elkaar begint bij omzien naar elkaar. Onze Nederlandse zorg moet bereikbaar, betaalbaar en van uitstekende kwaliteit zijn én blijven.  

Door de toenemende behoefte aan zorg, tekort aan personeel, steeds meer regels en steeds hogere kosten moeten we op een andere manier naar zorg gaan kijken. Zorg bestaat niet alleen uit indivuele keuzes. In de zorg zelf is een omslag nodig van beroepszeer naar beroepseer; naar erkenning voor artsen en verplegers. Vertrouwen in het vakmanschap van zorgprofessionals is essentieel voor de zorgrelatie en belangrijk voor hun motivatie.

Gezond blijven
Voorkomen is beter dan genezen. Beschermen van gezondheid en bevorderen van gezond leven staan centraal in toekomstige preventieprogramma's. Gezond leven is de taak van ons als samenleving.

Kinderen en jongeren worden extra gestimuleerd om gezond te eten, niet te roken en genoeg te bewegen. Sportverenigingen, scholen, kinderopvanglocaties en zorginstellingen krijgen middelen om kinderen en jongeren te stimuleren om gezond te eten.

Zorg voor elkaar
Mantelzorgers verdienen meer steun. Met meer praktische hulp en ‘zorgmaatjes’ bieden wij deze echte helden een helpende hand.

Mensen met een beperking zijn mensen met een onbeperkt talent. Zij tellen én doen mee. En mensen die vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) zorg verlenen aan een gehandicapt familielid, mogen na het overlijden van het familielid niet in een armoedeval geraken.

Terug naar het hart van de zorg
Dokters en verpleegkundigen willen vooral naast de patiënt staan. Ze moeten kunnen kiezen voor een behandeling die het beste past bij de patiënt en minder bezig zijn met administratie. Daarom voeren wij het ‘regelarme werken’ in bij thuiszorg, wijkverpleging en de verpleeghuiszorg.

Verpleegkundigen en verzorgende staf zijn echte helden. Wij willen een opwaardering en meer zeggenschap voor deze beroepen.

Betaalbare zorg

In een fatsoenlijk land verdient iedereen zorg, ongeacht de grootte van je portemonnee. Er komen daarom geen verhogingen van eigen betalingen in de zorg en het eigen risico blijft gelijk.

Bereikbare zorg

Dichtbije zorg is betere zorg. In de wijk, het dorp en met ruimte voor maatwerk. Regionale ziekenhuizen moeten open blijven zodat zorg bereikbaar blijft voor heel Nederland.

Mensen met een onbeperkt talent

Wij zetten er vol op in dat mensen met een beperking volop kunnen deelnemen aan de samenleving. Openbaar vervoer, kantoren en publieke voorzieningen moeten toegankelijk worden.

Wonen en zorg

Er moet meer ruimte komen voor de bouw van hofjeswoningen, generatiewoningen en voor plekken waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Meer plekken in verpleeghuizen zijn nodig. Bij elkaar zijn voorkomt eenzaamheid.

Bezig blijven

Gezond oud worden begint bij bezig zijn. We stimuleren initiatieven voor fysieke en sociale activiteiten in buurt of wijk. Organiseren van ontmoeting en activiteit zijn actief onderdeel van ouderenzorg.

Medische gegevens zijn van jezelf

Patiënten gaan over hun eigen gezondheidsdata. Bescherming tegen grote techbedrijven die geld willen verdienen met door hen verzamelde gegevens is nodig. In het belang van de patiënt moet goed geregeld worden hoe zorgprofessionals gegevens wel kunnen delen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.