De Nederlandse zorg is beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar en van uitstekende kwaliteit. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk zelfs verbeteren.

Door de toenemende behoefte aan zorg, tekort aan personeel, steeds meer regels en steeds hogere kosten moeten we op een andere manier naar zorg gaan kijken om onze zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

We zullen onze zorg anders en beter moeten organiseren. Nodig is een omslag van zorg naar gezondheid. Dat betekent meer aandacht voor preventie. In de zorg zelf is een omslag nodig van beroepszeer naar beroepseer; naar erkenning voor artsen en verplegers. Vertrouwen in het vakmanschap van zorgprofessionals. Zorgverleners weten zelf het beste hoe we de zorg slim organiseren en de werkdruk kunnen verlagen.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Beschikbaar, Bereikbaar, Betaalbaar
In een fatsoenlijk land is zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. We houden de zorg beschikbaar en bereikbaar door de zorg dichtbij huis te organiseren met ruimte voor maatwerk. Regionale ziekenhuizen moeten open blijven zodat zorg bereikbaar blijft voor heel Nederland.

Ook houden we de zorg betaalbaar. Er komen daarom geen verhogingen van eigen betalingen in de zorg en het eigen risico blijft gelijk.

Van zorg naar gezondheid
Voorkomen is beter dan genezen. Aandacht voor preventie is belangrijk, maar bestaande preventieprogramma's werken onvoldoende. Het beschermen van de gezondheid en bevorderen van gezond leven staan centraal in de zorg van de toekomst.

Kinderen en jongeren worden extra gestimuleerd om gezond te eten, niet te roken en genoeg te bewegen. We investeren extra in sport en bewegen. Kinderopvanglocaties, scholen, sportverenigingen en zorginstellingen krijgen middelen om kinderen en jongeren te stimuleren om gezond te eten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om snacklocaties te weren. Gezond voedsel maken we betaalbaarder.

Terug naar het hart van de zorg
Dokters en verpleegkundigen willen vooral naast de patiënt staan. Ze moeten kunnen kiezen voor een behandeling die het beste past bij de patiënt en minder bezig zijn met administratie. Daarom voeren wij het ‘regelarme werken’ in bij thuiszorg, wijkverpleging en de verpleeghuiszorg.

Verpleegkundigen en verzorgende staf zijn echte helden. Wij willen een opwaardering en meer zeggenschap voor deze beroepen.

Zorg voor elkaar 

Mantelzorgers verdienen meer steun. Met meer praktische hulp en ‘zorgmaatjes’ bieden wij deze echte helden een helpende hand.

Mensen met een beperking zijn mensen met een onbeperkt talent. Zij tellen én doen mee. En mensen die vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) zorg verlenen aan een gehandicapt familielid, mogen na het overlijden van het familielid niet in een armoedeval geraken.

Onbeperkte talenten

Wij zetten er vol op in dat mensen met een beperking volop kunnen deelnemen aan de samenleving. Openbaar vervoer, kantoren en publieke voorzieningen moeten toegankelijk worden.

Wonen en zorg

Er moet meer ruimte komen voor de bouw van hofjeswoningen, generatiewoningen en voor plekken waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Meer plekken in verpleeghuizen zijn nodig. Bij elkaar zijn voorkomt eenzaamheid.

Bezig blijven

Gezond oud worden begint bij bezig zijn. We stimuleren initiatieven voor fysieke en sociale activiteiten in buurt of wijk. Organiseren van ontmoeting en activiteit zijn actief onderdeel van ouderenzorg.

Medische gegevens zijn van jezelf

Patiënten gaan over hun eigen gezondheidsdata. Bescherming tegen grote techbedrijven die geld willen verdienen met door hen verzamelde gegevens is nodig. In het belang van de patiënt moet goed geregeld worden hoe zorgprofessionals gegevens wel kunnen delen.  

Winst in de zorg  

Er komt een regulering op private equity in de zorg. Het is een groot goed dat de zorgsector voor het overgrote deel non-profit is. Publiek geld willen we zoveel mogelijk in de zorg houden. Ook komt er een maximumnorm voor het aantal zzp’ers in zorgfuncties. Een verpleegkundige is geen ondernemer en we voorkomen een onnodige tweedeling in zorgfuncties. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.