Het CDA wil een fatsoenlijk land. Een land waar iedereen zich veilig voelt. Zware criminaliteit zet onze samenleving onder druk. Het is de ongemakkelijke waarheid dat de georganiseerde misdaad in hoog tempo verhardt en criminelen steeds jonger worden. Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Criminelen hebben zich vanuit de grote steden verspreid over heel Nederland en zetten op het platteland hun criminele praktijken voort. 

In een fatsoenlijk land kan je veilig over straat. In een fatsoenlijk land hoeft de politie niet bezig te zijn met voetbalhooligans, maar kunnen agenten achter echte criminelen aan. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de orde en veiligheid in de samenleving te bewaken.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Harde aanpak drugscriminaliteit
In een fatsoenlijk land worden regels en wetten gehandhaafd. Er komt een einde aan het gedoogbeleid van harddrugsbezit. We moeten af van de normalisering van drugs en willen de ‘gebruikershoeveelheden’ afschaffen. Gepakt worden met harddrugs levert in ieder geval een boete op. We maken de samenleving bewust van de zware criminaliteit en de schade aan de gezondheid die zich schuilhoudt achter elke gram harddrugs.

Voor de zware drugscriminelen komt er een gevangenisregime naar Italiaans voorbeeld. Eenzame opsluiting en lange gevangenisstraffen om de macht en invloed van criminelen te breken.

Verhogen politiecapaciteit
We willen een eerlijkere verdeling van de politiecapaciteit over heel Nederland. Met meer aandacht voor grensregio’s die een spil zijn in het internationale drugscircuit, zoals Limburg. De afgelopen periode is er mede dankzij het CDA heel veel extra geïnvesteerd in politie en justitie. Met die investeringen kan de politiecapaciteit de komende jaren versterkt worden.

Met de politie, boa's en wijkagenten vergroten we de politie-inzet op straat. Personen met verward of onbegrepen gedrag brengen we onder bij hulporganisaties in plaats van bij de politie. Bodycams worden onderdeel van de standaarduitrusting van politieagenten. Deze beelden kunnen direct als bewijsmiddel in de rechtszaal worden gebruikt.

Jongeren beschermen tegen criminaliteit
Jeugd en gezinnen die vatbaar zijn voor criminaliteit moeten eerder in beeld zijn zodat direct passende hulp en begeleiding kan worden geboden. Jongeren die vatbaar zijn voor criminaliteit staan te vaak op een wachtlijst voor zorg, waardoor de ellende zich herhaalt of verzwaart. Deze jongeren krijgen prioriteit. Crimineel verdiend vermogen wordt zichtbaar afgepakt en teruggegeven aan de wijken die onder hun invloed hebben geleden.

Hinderen van agenten  

Politie, justitie en onze rechtsstaat verdienen respect en gezag. Het beledigen en hinderen van agenten en hulpverleners wordt zwaarder bestraft. Er zal hard worden opgetreden tegen bedreigingen richting politici en bestuurders. 

Mensenhandel en prostitutie  

We pakken de uitbuiting van vrouwen en mensenhandel hard aan. De leeftijdsgrens voor prostitutie gaat omhoog naar 21 jaar. Er komt een pooierverbod en we verzwaren de verantwoordelijkheid van klanten. Er komt meer geld voor uitstapprogramma's en andere hulpverlening om prostituees een betere toekomst te bieden.  

Toegang tot het recht   

In een fatsoenlijk land heeft iedereen toegang tot het recht. Dit mag niet afhankelijk zijn van je portemonnee. We zetten daarom de verlaging van de griffierechten, de investering in extra rechters en de extra gelden voor de sociale advocatuur door. 

Cybercrime

We gaan de impact van cybercrime tegen door criminelen het zo moeilijk mogelijk te maken en blijven werken aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van alle Nederlanders. Het CDA wil dat het MKB wordt ondersteund in het verbeteren van de digitale veiligheid. 

Voetbalhooligans

Steeds vaker verziekt een klein aantal hooligans de sfeer bij voetbalwedstrijden. Dit kost veel politiecapaciteit. Daarom komt er een effectieve digitale meldplicht voor ‘supporters’ met een stadionverbod. Ook moeten middelen als gezichtsherkenning makkelijk ingezet kunnen worden bij voetbalwedstrijden. Individuele relschoppers worden sneller gestraft. 

Femicide

Er komt meer aandacht voor femicide en stalking waarbij sterk wordt ingezet op preventie door signalering en het tijdig inschakelen van hulp voor slachtoffer en (potentiële) dader.

Hasj-heffing

We handhaven het illegale karakter van softdrugs en willen de locaties waar coffeeshops gevestigd zijn, herzien. Omdat een joint voor een habbekrats te koop is, terwijl een pakje sigaretten zwaar belast wordt, voeren we naar Duits voorbeeld een hasj-heffing in. Van de opbrengst zetten we geld in om drugsgebruik te ontmoedigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.