Steeds meer regionale ziekenhuizen dreigen te sluiten. Dat gaan we voorkomen. Academische ziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra zullen zich meer richten op hun kerntaken. Algemene en laag-complexe zorg kan meer naar regioziekenhuizen, waarmee hun bestaanszekerheid binnen het zorgstelsel wordt vergroot. 

 

De niet-complexe acute zorg blijft voor heel Nederland dichtbij en bereikbaar via onze regionale ziekenhuizen.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.