We vinden vervuiling van bodem en water door de industrie moreel onacceptabel. Vervuiling door drugsdumping en ongewenste stoffen zoals PFAS pakken we strenger aan. n. De mogelijkheden van provincies om strenger te zijn op de vergunningverlening en de handhaving van ongewenste stoffen wordt bovendien vergroot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.