Als betrouwbare bondgenoot leggen we de NAVO-norm van 2% als bodem in de wet vast. Nieuwe geopolitieke uitdagingen vereisen dat Europa meer verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van het eigen continent. Verdergaande integratie van Europese krijgsmachten is noodzakelijk. Het CDA is tegen een Europees leger, maar wel voorstander van een sterkere Europese pijler binnen de NAVO die zelfstandig kan opereren. Het mandaat tot inzet van de krijgsmacht blijft bij de nationale regeringen en parlementen. Het CDA is vóór intensievere samenwerking op het gebied van defensie binnen de Europese Unie. Met Europese coördinatie willen wij gezamenlijk investeren in de Europese defensie-industrie, meer inzetten op gezamenlijke inkoop van materialen en meer defensieoefeningen doen met andere Europese landen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.