We zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. In een fatsoenlijk land staat niemand werkloos langs de kant. Via de sociale ontwikkelbedrijven, door de invoering van de basisbaan, de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de verdere uitwerking van leven lang ontwikkelen en andere hulp in de loopbaanontwikkeling is iedereen in Nederland die dat wil aan het werk of op weg naar passend werk. Vanuit de regionale werkcentra wordt de regie gevoerd. Zij ondersteunen iedereen op weg naar werk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.