We gaan onverminderd door met de gemaakte afspraken voor de bouw van bijna een miljoen woningen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar en met focus op starters, gezinnen en ouderen. Iedere gemeente bouwt daarbij 40% voor de middengroepen en gemeenten met weinig sociale woningbouw moeten daarmee aan de bak. De woningnood is een maatschappelijke crisis. Voorkomen moet worden dat stikstofregels grote woningbouwprojecten stilleggen. 

Het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar. Dit moet en kan korter. Daarvoor moeten bezwaar- en beroepsprocedures sterk worden ingekort.  

In ieder dorp mag er een straatje worden bijgebouwd. Provincies mogen dorpen niet langer in de weg zitten om naar eigen behoefte bij te bouwen. Door steden en dorpen beheerst te laten groeien, ‘rotte plekken’ aan te pakken en aan de randen met respect voor de omgeving bij te bouwen, bouwen we aan vitale dorpen en steden en sterke gemeenschappen met meer ruimte voor jong en oud. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.