Wij willen de vertegenwoordiging van de regio's in de politiek verbeteren door de invoering van een regionaal kiesstelsel met behoud van de evenredige vertegenwoordiging. 

Daarnaast willen wij dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten weer om de provincie zelf gaan draaien. Daarom koppelen we het moment van de Eerste Kamerverkiezing los van de Provinciale Statenverkiezingen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.