Het CDA wil goed onderwijs. Voor al onze kinderen, op alle scholen in heel Nederland. Dat is de belofte van een fatsoenlijk land. Wij staan voor de vrijheid van onderwijs. Goed onderwijs gaat over meer dan goede cijfers voor rekenen en taal. Onderwijs is de plek om talenten en goed burgerschap te ontwikkelen.   

Ons onderwijs - het doorgeven van kennis en vakmanschap - staat onder druk. De leesvaardigheid van onze kinderen neemt af. Lang niet ieder kind heeft een passende onderwijsplek. Het tekort aan leraren speelt hierbij een rol. Dit kunnen we niet alleen oplossen met extra geld. Als samenleving moeten we leraren ook steunen door onderwijzen met aandacht mogelijk te maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.