Een sterke stedelijke of regionale identiteit geeft het gevoel dat je ergens thuishoort. Gemeenschapsgevoel is belangrijk en daarom ondersteunen wij regionale taal, zowel het Frysk als andere streektalen en dialecten.  

Ook ondersteunen we cultuur en traditie met een regionaal of lokaal karakter, van carnaval tot carbidschieten en van Parade tot Paasvuur. We willen daarom een betere regionale verdeling van aanbod en middelen. Wij bieden meer ruimte voor lokale vrije dagen om deze feesten met elkaar te vieren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.