Het CDA is voorstander van de nieuwe pensioenwet, zodat alle generaties straks kunnen genieten van een fatsoenlijk pensioen. Het komt er nu op aan dat de overgang zorgvuldig plaatsvindt en onvolkomenheden in de wet of uitvoering worden opgelost. Het CDA ziet erop toe dat we pensioenen evenwichtig omzetten van de huidige pensioentoezeggingen naar het persoonlijke pensioenvermogen. We bieden pensioenfondsen meer ruimte om bijvoorbeeld inhaalindexatie te kunnen realiseren en we bieden pensioenfondsen de mogelijkheid tot gelijke aanpassing van de uitkeringen voor gepensioneerden. Hierdoor kunnen schokken beter worden opgevangen en is de regeling meer solidair.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.