We nemen maatregelen om de bestaanszekerheid van werkende armen te garanderen. In dat licht past een adequate verhoging van het wettelijk minimumloon. Aan de verhoging van het wettelijk minimumloon zijn de uitkeringen gekoppeld. Voor gezinnen verhogen we de kinderbijslag en het kindgebondenbudget. Ons belastingstelsel maken we eerlijker, zodat meer werken meer loont.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.