Bereikbaarheid is - net als een dak boven je hoofd - een basisrecht. Waar je in Nederland ook woont, voorzieningen zoals het ziekenhuis, de vereniging, school en de supermarkt moeten makkelijk te bereiken zijn. Ook zonder auto en zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt. Als er voor regionale ontsluiting en bereikbaarheid noodzaak is om te investeren in ‘extra asfalt’, blijft dit mogelijk. Bereikbaarheidsnormen vormen dus ons uitgangspunt, niet het rendementsdenken. We komen met een nieuwe wet: de ‘Wet Bereikbaarheid als basisrecht’ waarin we normen vastleggen hoe snel voorzieningen bereikbaar moeten zijn en hoe vaak het openbaar vervoer een wijk of dorp moet aandoen per dag. Geïnspireerd door goede voorbeelden in buurlanden streven we ernaar het openbaar vervoer betaalbaar te houden voor alle doelgroepen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.