De wereld om ons heen is onrustig. Door de oorlog in Europa staan de solidariteit, onze waarden en onze manier van leven onder druk. De oorlog vraagt veel van ons allemaal, en stelt de Europese Unie voor nieuwe opgaven. Wij steunen Oekraïne net zo lang tot het wint. Omdat hun strijd ook om onze vrijheid gaat. 

Om in vrijheid en verbondenheid te kunnen leven hebben we een sterke Europese Unie nodig, waarin Nederland een betrouwbare bondgenoot is. Zonder EU vinden we geen oplossing voor de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en migratie. Daarom willen wij bij de opbouwende krachten in Europa behoren.

Lees ook onze andere plannen voor een fatsoenlijk land.

Een sterk Europa
Wij staan voor een sterke Europese Unie die zacht naar binnen is en hard naar buiten. Zacht naar binnen betekent meer maatwerk voor de lidstaten. Hard naar buiten betekent een Unie die als waardengemeenschap stevig optreedt op het gebied van veiligheid.

In de EU heffen we het veto op buitenlands beleid op bij het veroordelen van mensenrechtenschendingen en het opstellen van sanctielijsten. Zo voorkomen we dat één lidstaat kritiek op en sancties tegen landen als China en Rusland kan tegenhouden.

Investeren in defensie
NAVO-landen hebben afgesproken dat ieder land 2% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeeft aan defensie. Als betrouwbare bondgenoot leggen we de NAVO-norm van 2% als bodem in de wet vast. Het CDA is tegen een Europees leger, maar wel voorstander van een sterkere Europese samenwerking binnen de NAVO.

Met Europese samenwerking willen wij gezamenlijk investeren in de Europese defensie-industrie, meer inzetten op gezamenlijke inkoop van materialen en meer defensieoefeningen doen met andere Europese landen.

Oekraïne
Het is onze morele plicht om Oekraïne te blijven steunen in hun strijd voor vrijheid. Oekraïne verdient een bijzondere behandeling in ons defensie- en buitenlandbeleid, met samenwerking gericht op verdediging en wederopbouw via een Marshallplan.

We ondersteunen Oekraïense jongeren in Nederland in opleiding en vakmanschap, zodat zij straks een bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen van het land.

Ontwikkelingssamenwerking  

Ontwikkelingssamenwerking moet juist vanuit medemenselijkheid en effectiviteit meer gericht worden op groei en kansen. Stevige economische samenwerking en investeringen in Afrika en het Midden-Oosten zijn een goede manier om perspectief op het eigen continent te vergroten en economische migratie naar Europa te voorkomen. We streven ernaar om de investeringen in ontwikkelingssamenwerking weer naar het niveau van 0,7% van het BNI te brengen.   

Geloofsvrijheid  

Geloofsvrijheid is een speerpunt van ons buitenlandbeleid. Christenen vormen wereldwijd de meest vervolgde groep gelovigen. Wij bouwen door aan een internationale coalitie tegen geloofsvervolging. 

Onafhankelijk Europa  

Een sterk Europa is strategisch onafhankelijk. Dat betekent dat Europa niet afhankelijk is van onbetrouwbare staten als Rusland voor haar energie, of haar havens of technologie in de uitverkoop doet aan China. Europa moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn: van voedselzekerheid tot medische producten en van geavanceerde chips tot energie. We beschermen onze markt en onze bedrijven beter tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU. 

Schendingen Europese waarden aanpakken 

Landen die lid willen worden van de EU zullen aan onze voorwaarden van democratie, rechtsstaat en burgerschap moeten voldoen. Landen die al lid zijn van de EU die lak hebben aan de rechtsstaat worden stevig aangepakt. Zij worden gekort op EU-fondsen of verliezen hun stemrecht in de EU-raden. Verplichte uittreding uit de EU is de ultieme sanctie. 

Invloed China  

We beschermen Nederland en Europa tegen ongewenste invloed en concurrentie uit China. Samen moeten we strijden tegen digitale spionage en cybercriminaliteit. We weren van spionage verdachte bedrijven uit de telecom-infrastructuren.  

We maken een einde aan het aanbestedingscircus in sectoren die zich daarvoor niet lenen. De elektrische bussen die hier met Chinese staatssteun onze eigen bussen wegconcurreerden, maken duidelijk dat hier meer gezond verstand nodig is en minder technocratie.  

Beter zorgen voor onze veteranen 

Het CDA draagt veteranen een warm hart toe. Veteranen verdienen blijvende erkenning, waardering en nog betere zorg. 

Oog voor de Caribische eilanden, Indonesië en Suriname 

We gaan voor een verbeterd watersysteem in Caribisch Nederland en exporteren onze kennis ook internationaal. We willen de Caribische eilanden, Indonesië en Suriname versterken en tegelijkertijd fouten uit het historische verleden erkennen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.