We maken een einde aan het aanbestedingscircus in sectoren en bij diensten die zich daarvoor niet lenen: de rondleidingen in Amsterdamse kerktorens die Europees werden aanbesteed of de elektrische bussen die hier met Chinese staatssteun onze eigen bussen wegconcurreerden, maken duidelijk dat hier meer gezond verstand nodig is en minder technocratie. Bij aanbestedingen kan nadrukkelijker het strategisch belang van een sterke nationale industrie en bedrijvigheid worden meegewogen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.