De hoogte van de uitkeringen blijft gekoppeld aan het minimumloon. We werken toe naar een eenvoudiger belastingstelsel met afschaffing van de toeslagen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.