Doelen CDA Vrouwen Internationaal

De internationale werkgroep van CDA Vrouwen heeft als doel om vrouwenbelangen te behartigen in Europees en internationaal verband. Dit doe zij door belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten, activiteiten te organiseren en beleid en wetgeving actief te beïnvloeden. De werkgroep vertegenwoordigt CDA Vrouwen ook bij andere bijeenkomsten, zoals bij de CDA commissie Buitenland.

Wat doet CDAV Internationaal?

  • Het actief signaleren en agenderen van onderwerpen die aandacht behoeven, zowel via de nationale partijlijnen (Tweede Kamer fractie) als via de Europese partijlijnen (CDA fractie Europees Parlement).
  • Het indienen van resoluties bij CDA partijcongressen
  • Het onderhouden van nauw contact met de EVP vrouwen / EPP Women
  • Deelname aan EPP Women congressen en amenderen van resoluties.
  • Het vroegtijdig signaleren van belangrijke dossiers op Europees gebied en het indienen van amendementen via de CDA fractie in Brussel op wetgevende en beleidsmatige dossiers binnen de prioritaire thema’s waar het wij op inzetten. 

Over EPP Women

CDA Vrouwen maakt deel uit van EPP Women, dat zich (net als het Nederlandse CDA Vrouwen) bezighoudt met het versterken van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in het beleid van de EVP. 

Actief worden?

Indien je belangstelling hebt om mee te denken of bijdragen te leveren aan de werkzaamheden van CDAV Internationaal, dan kun je een mailbericht sturen naar [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.