Doelen CDA Vrouwen Internationaal

CDA Vrouwen Internationaal heeft als doel om vrouwenbelangen te behartigen in Europees en internationaal verband door belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten, activiteiten te organiseren en beleid en wetgeving actief te beïnvloeden. De leden van het CDAV Internationaal vertegenwoordigen ook op andere momenten het CDAV, zowel binnen als buiten de partij, waaronder de CDA Commissie Buitenland. Daarbij kiest het CDAV-Internationaal ieder jaar een aantal focusgebieden om zo echt impact te bereiken. 

 

Wat doet CDAV Internationaal?

  • Het actief signaleren en agenderen van onderwerpen die aandacht behoeven, zowel via de nationale partijlijnen (Tweede Kamer fractie) als via de Europese partijlijnen (CDA fractie Europees Parlement).
  • Het onderhouden van nauw contact met de EVP vrouwen / EPP Women; structureel via Hillie van der Streek, secretaris-generaal EVP-Vrouwen en een paar keer per jaar door deelname aan de EVP vrouwen conferenties. 
  • Het indienen van resoluties bij CDA partijcongressen.
  • Het amenderen van resoluties bij de EVP Vrouwen congressen.
  • Het vroegtijdig signaleren van belangrijke dossiers op Europees gebied en het indienen van amendementen via de CDA fractie in Brussel op wetgevende en beleidsmatige dossiers binnen de bovengenoemde prioritaire thema’s waar het CDAV-Internationaal op inzet. 

Over EVP Vrouwen

CDA Vrouwen maakt deel uit van EVP Vrouwen/EPP Women. Hillie van de Streek is secretaris generaal van EVP Vrouwen. Zij houdt zich bezig met het versterken van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in het beleid van de EVP, daarvoor dient zij resoluties in voor het tweejaarlijkse congres van de EVP. 

Actief worden?

Indien je belangstelling hebt om mee te denken of bijdragen te leveren aan de werkzaamheden van CDAV Internationaal, dan kun je een mailbericht sturen naar [email protected] Mocht deze link nog niet werken, dan kun je je aanmelden bij [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.