Website
02 februari 2023

Kernthema’s 2023-2027 - dit kunt u van ons verwachten

  1. Het CDA wil droge voeten waar het moet en water opslaan waar het kan, want droge periodes in de zomer en natte periodes in het voor- en najaar komen steeds vaker voor. U mag op ons vertrouwen dat we zorgen voor sterke dijken en waterkeringen voor onze veiligheid en wateropvang voor onze drinkwatervoorziening.
  2. Het CDA wil energie opwekken voor het waterschap zelf, maar zeker ook voor onze inwoners, bijvoorbeeld door de warmte van rioolwaterzuivering te benutten.
  3. Het CDA zet met haar waterbeheer in op een aantrekkelijke leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Daar profiteren we immers allemaal van.
  4. Het CDA maakt zich sterk voor hergebruik van belangrijke grondstoffen die zich in het afvalwater bevinden. Dit bespaart ook energie en er komen minder schadelijke stoffen in de natuur terecht.
  5. Het CDA zet zich in voor een gezond leefmilieu met schoon water zonder medicijnresten en plastics waardoor we ook schoon water uit de kraan krijgen. Zelf heeft u daar ook een rol in door zorgvuldig afval te scheiden.
  6. Het CDA werkt alleen samen met bedrijven die duurzaam werken, bijvoorbeeld door gebruik van milieuvriendelijke machines en voertuigen. Dat scheelt in de uitstoot van stikstof, CO2 en energieverbruik.
  7. Het CDA ziet de mens als onderdeel van het ecosysteem, waarbij het behoud van biodiversiteit van groot belang is voor mensen. We zijn zuinig op planten en dieren die voor ons onmisbaar zijn. We gaan de strijd aan met exoten als rivierkreeften waternavel die hier niet thuishoren.
  8. Het CDA zorgt voor schoon en veilig zwem-, vis- en vaarwater en plekken waar u zorgeloos kunt genieten van de natuur.
  9. Dit alles heeft een prijskaartje. Het CDA vindt dat de waterschapslasten betaalbaar moeten blijven, met kwijtschelding van waterschapsbelasting voor mensen die het echt niet kunnen betalen.
  10. U bent inwoner van het gebied en weet als geen ander wat nodig en passend is in uw omgeving. Belangen kunnen soms in strijd met elkaar zijn. Het CDA brengt partijen bij elkaar om samen toteen werkbare en duurzame oplossing te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.